Zoznam národných kontaktných miest BTSF

Národné kontaktné miesta BTSF (NKM BTSF) určujú členské štáty EÚ a viac ako 80 krajín mimo EÚ s cieľom koordinovať účasť BTSF a spolupracovať s útvarmi Komisie a dodávateľmi. Zamestnanci príslušných orgánov z týchto krajín, ktorí majú záujem zúčastniť sa na odbornej príprave BTSF, by sa mali obrátiť na svoje NKM BTSF.

Ostatné zainteresované strany z krajín mimo EÚ by sa mali obrátiť na príslušného dodávateľa zodpovedného za činnosť, na ktorej sa chcú zúčastniť.

Úplný zoznam NKM BTSF si môžete zobraziť kliknutím na jeden z dvoch odkazov uvedených nižšie v závislosti od formátu vášho výberu.


Ak chcete rýchlo nájsť NKM BTSF z konkrétnej krajiny, zadajte názov krajiny do políčka na vyhľadávanie a stlačte nastavenia Save (Uložiť).


Vyhľadávanie na karte Zoznam národných kontaktných miest s možnosťami Zobraziť zoznam

Ak zistíte nesprávne údaje v zozname, informujte nás na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

SRÍ LANKA - Iná krajina/krajina mimo EÚ

W.A.R.T. Wickramaarachchi (zdravie rastlín)

Dodatočný riaditeľ/úradný kontaktný bod IPPC na Srí Lanke/vedúci NPPO Srí Lanka

Národná karanténa rastlín

Sekcia poľnohospodárstva

Kanadská cesta priateľstva

Katunayaka 11450
Contact Details

Tel. číslo: + 94112252028

Tel. číslo: + 94112252029

Mob: + 94713044144

Mob: + 94759745043

Fax. číslo: + 94112253709