Wykaz krajowych punktów kontaktowych BTSF

Krajowe punkty kontaktowe ds. BTSF są wyznaczane przez państwa członkowskie UE i ponad 80 państw spoza UE w celu koordynowania uczestnictwa w BTSF i nawiązywania kontaktów ze służbami Komisji i wykonawcami. Pracownicy właściwych organów z tych państw zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach BTSF powinni skontaktować się ze swoim krajowym punktem kontaktowym ds. BTSF.

Inne zainteresowane strony z państw spoza UE powinny zwracać się do odpowiedniego wykonawcy odpowiedzialnego za działanie, w którym chcą uczestniczyć.

Pełną listę KPK BTSF można przeglądać, klikając jeden z dwóch poniższych linków, w zależności od wybranego przez Ciebie formatu.


Aby szybko znaleźć KPK BTSF z danego kraju, wpisz nazwę kraju w polu wyszukiwania poniżej i naciśnij ustawienia Zapisz.


Wyszukaj w zakładce Lista KPK z opcjami listy

Jeżeli na liście pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowe dane, prosimy o zapoznanie się z nami pod adresem HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

SRI LANKA - Inne/nienależące do UE

W.A.R.T. Wickramaarachchi (Zdrowie roślin)

Dodatkowy dyrektor/urzędowy punkt kontaktowy IPPC Sri Lanki/szef NPPO Sri Lanki

Krajowa Służba ds. Kwarantanny Roślin

Department of Agriculture (Wydział Rolnictwa)

Kanadyjska droga przyjaźni

Katunayaka 11450
Contact Details

Nr tel.: +94112252028

Nr tel.: +94112252029

Mb: +94713044144

Mb: +94759745043

Faks: +94112253709