Popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF-a

Nacionalne kontaktne točke za BTSF određuju države članice EU-a i više od 80 zemalja izvan EU-a za koordinaciju sudjelovanja BTSF-a i povezivanje sa službama Komisije i izvođačima. Osoblje nadležnih tijela iz tih zemalja koje je zainteresirano za sudjelovanje u osposobljavanju u okviru BTSF-a trebalo bi kontaktirati sa svojim NCP-om za BTSF.

Druge zainteresirane strane iz trećih zemalja trebale bi se obratiti relevantnom ugovaratelju odgovornom za aktivnost u kojoj žele sudjelovati.

Potpuni popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF- a možete pregledati klikom na jednu od dvije poveznice u nastavku, ovisno o odabranom formatu.


Kako biste brzo pronašli NCP za BTSF iz određene zemlje, unesite ime zemlje u okvir za pretraživanje u nastavku i pritisnite postavke Spremi.


Pretražite karticu Popis nacionalnih kontaktnih točaka s opcijama prikaza popisa

Ako uočite bilo kakve netočne podatke na popisu, obavijestite nas na HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

ŠRI LANKA - Ostalo/zemlja izvan EU-a

G. W.A.R.T. Wickramaarachchi (Zdravlje bilja)

Dodatni direktor/službena kontaktna točka IPPC-a Šri Lanke/voditeljica nacionalne organizacije za zaštitu bilja Šri Lanke

Nacionalna služba za biljne karantene

Služba za poljoprivredu

Canada Friendship Road

Katunayaka 11450
Contact Details

Tel.: + 94112252028

Tel.: + 94112252029

Molba: + 94713044144

Molba: + 94759745043

Telefaks: + 94112253709