Seznam národních kontaktních míst BTSF

Národní kontaktní místa BTSF určí členské státy EU a více než 80 zemí mimo EU, aby koordinovaly účast BTSF a spolupracovaly s útvary Komise a dodavateli. Pracovníci příslušných orgánů z těchto zemí, kteří mají zájem účastnit se školení BTSF, by se měli obrátit na své národní kontaktní místo BTSF.

Ostatní zúčastněné strany ze zemí mimo EU by se měly obrátit na příslušného dodavatele odpovědného za činnost, jíž se chtějí účastnit.

Úplný seznam NCP BTSF si můžete zobrazit kliknutím na jeden ze dvou níže uvedených odkazů v závislosti na formátu, který si zvolíte.


Pro rychlé nalezení národního kontaktního místa BTSF z konkrétní země zadejte název země v rámečku níže a klikněte na Uložit nastavení.


Vyhledávání v záložce Seznam NCP s možnostmi zobrazení seznamu

Pokud v seznamu zjistíte nesprávné údaje, sdělte nám to na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

ŠRÍ LANKA - Ostatní/třetí země.

Pan W.A.R.T. Wickramaarachchi (zdraví rostlin)

Další ředitel/úřední kontaktní místo IPPC na Šrí Lance/vedoucí státní organizace ochrany rostlin Srí Lanky

National Plant Quarantine Service (Národní rostlinolékařská služba pro karanténu)

Odbor zemědělství

Kanada Friendship Road

Katunayaka 11450
Contact Details

Tel. č.: +94112252028

Tel. č.: +94112252029

Mob: +94713044144

Mob: +94759745043

Číslo faxu: +94112253709