Списък на националните звена за контакт на BTSF

Националните звена за контакт на BTSF (НЗК на BTSF) се определят от държавите — членки на ЕС, и над 80 държави извън ЕС, които да координират участието на BTSF и да поддържат връзка със службите и изпълнителите на Комисията. Служителите на компетентните органи от тези държави, които проявяват интерес към участие в обучение по линия на BTSF, следва да се свържат със своите национални звена за контакт на BTSF.

Други заинтересовани страни от държави извън ЕС следва да посочват съответния изпълнител, отговорен за дейността, в която желаят да участват.

Можете да видите пълния списък с НЗК на BTSF, като щракнете върху една от двете връзки по-долу в зависимост от избрания от вас формат.


За да намерите бързо НЗК на BTSF от конкретна държава, въведете името на държавата в полето за търсене по-долу и натиснете Save настройки.


Търсене в раздел Списък на НЗК с опции за преглед на списъка

Ако откриете неточни данни в списъка, уведомете ни на адрес HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

ШРИ ЛАНКА - Друга държава/държава извън ЕС

Г-н W.A.R.T. Wickramaarachchi (Здраве на растенията)

Допълнителен директор/официално звено за контакт за КПКЗ на Шри Ланка/ръководител на NPPO Шри Ланка

Национална служба за карантина на растенията

Дирекция за селско стопанство

Канадски път за приятелство

Катунаяка 11450
Contact Details

Тел: + 94112252028

Тел: + 94112252029

Пълзяща маса: + 94713044144

Пълзяща маса: + 94759745043

Факс: + 94112253709