Wykaz krajowych punktów kontaktowych BTSF

Krajowe punkty kontaktowe ds. BTSF są wyznaczane przez państwa członkowskie UE i ponad 80 państw spoza UE w celu koordynowania uczestnictwa w BTSF i nawiązywania kontaktów ze służbami Komisji i wykonawcami. Pracownicy właściwych organów z tych państw zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach BTSF powinni skontaktować się ze swoim krajowym punktem kontaktowym ds. BTSF.

Inne zainteresowane strony z państw spoza UE powinny zwracać się do odpowiedniego wykonawcy odpowiedzialnego za działanie, w którym chcą uczestniczyć.

Pełną listę KPK BTSF można przeglądać, klikając jeden z dwóch poniższych linków, w zależności od wybranego przez Ciebie formatu.


Aby szybko znaleźć KPK BTSF z danego kraju, wpisz nazwę kraju w polu wyszukiwania poniżej i naciśnij ustawienia Zapisz.


Wyszukaj w zakładce Lista KPK z opcjami listy

Jeżeli na liście pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowe dane, prosimy o zapoznanie się z nami pod adresem HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

FRANCJA (FR) - Państwo członkowskie UE

Nicole ENGEL

Dyrekcja Generalna ds. Żywności

251 Rue de Vaugirard, 75732 PARIS CEDEX 15 FRANCJA

Jean-Yves Savoie

Direct générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Bureau 2 B – Valorisation des compétences

Télédoc 212, 59 boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13 FRANCE

Contact Details

Nr tel.: +33 (0) 1 49 55 45 89

Nr tel.: +33 (0) 1 44 97 28 15 Faks:
+33 (0) 1 44 97 30 33