Liste over nationale kontaktpunkter for BTSF

De nationale BTSF-kontaktpunkter ( BTSF NCP'er) udpeges af EU-medlemsstaterne og over 80 lande uden for EU til at koordinere BTSF-deltagelse og samarbejde med Kommissionens tjenestegrene og kontrahenter. Personale fra de kompetente myndigheder fra disse lande, der er interesserede i at deltage i BTSF-uddannelse, bør kontakte deres nationale kontaktpunkt for BTSF.

Andre interesserede parter fra lande uden for EU bør henvise til den relevante kontrahent, der er ansvarlig for den aktivitet, de ønsker at deltage i.

Du kan se hele BTSF-listen over nationale kontaktpunkter ved at klikke på et af de to links nedenfor afhængigt af, hvilket format du har valgt.


For hurtigt at finde det nationale kontaktpunkt for BTSF fra et bestemt land skal du indtaste landets navn i søgefeltet nedenfor og trykke på Gem indstillinger.


Søg i fanebladet med visningsliste

Hvis du finder ukorrekte oplysninger på listen, bedes du kontakte os på HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

FRANKRIG (FR) - EU-medlemsstat

Nicole ENGEL

Direction générale de l'alimentation/Generaldirektoratet for Fødevarer

251 rue de Vaugirard, 75732 PARIS CEDEX 15 FRANKRIG

Jean-Yves Savoie

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Bureau 2 B — Valorisering des compétences

Télédoc 212, 59 boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13 FRANKRIG

Contact Details

Tlf.: + 33 (0) 1 49 55 45 89

Tlf.: + 33 (0) 1 44 97 28 15 fax:
+ 33 (0) 1 44 97 30 33