Списък на националните звена за контакт на BTSF

Националните звена за контакт на BTSF (НЗК на BTSF) се определят от държавите — членки на ЕС, и над 80 държави извън ЕС, които да координират участието на BTSF и да поддържат връзка със службите и изпълнителите на Комисията. Служителите на компетентните органи от тези държави, които проявяват интерес към участие в обучение по линия на BTSF, следва да се свържат със своите национални звена за контакт на BTSF.

Други заинтересовани страни от държави извън ЕС следва да посочват съответния изпълнител, отговорен за дейността, в която желаят да участват.

Можете да видите пълния списък с НЗК на BTSF, като щракнете върху една от двете връзки по-долу в зависимост от избрания от вас формат.


За да намерите бързо НЗК на BTSF от конкретна държава, въведете името на държавата в полето за търсене по-долу и натиснете Save настройки.


Търсене в раздел Списък на НЗК с опции за преглед на списъка

Ако откриете неточни данни в списъка, уведомете ни на адрес HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

ФРАНЦИЯ (FR) - Държава — членка на ЕС

Г-жа Nicole ENGEL

Direction générale de l’alimentation/Главна дирекция „Храни“

251 rue de Vaugirard, 75732 PARIS CEDEX 15 FRANCE

Жан-Ив Савоа

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Bureau
2 B — Valorisation des compétences Bureau B — Valorisation des compétences

Télédoc 212, 59 boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13 FRANCE

Contact Details

Тел.: + 33 (0) 1 49 55 45 89

Тел.: + 33 (0) 1 44 97 28 15 факс:
+ 33 (0) 1 44 97 30 33