Förteckning över nationella kontaktpunkter för BTSF

De nationella kontaktpunkterna för BTSF utses av EU:s medlemsstater och över 80 länder utanför EU för att samordna BTSF:s deltagande och samarbeta med kommissionens avdelningar och uppdragstagare. Personal vid behöriga myndigheter från dessa länder som är intresserade av att delta i BTSF-utbildning bör kontakta sin nationella kontaktpunkt för BTSF.

Andra berörda parter från länder utanför EU bör hänvisa till den relevanta entreprenör som ansvarar för den verksamhet som de vill delta i.

Du kan se hela BTSF NCP-listan genom att klicka på en av de två länkarna nedan beroende på vilket format du väljer.


För att snabbt hitta den nationella kontaktpunkten för BTSF från ett visst land, ange landets namn i sökrutan nedan och klicka på Spara inställningar.


Sök i fliken NCP-lista med alternativ för visningslista

Om du upptäcker felaktiga uppgifter i listan kan du meddela oss på HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Medlemsstat: [[Land]]
Ställning:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 1/12/2023
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
THAILAND - Annat land/land utanför EU

Kulwadee Wiwatsawatdinon

Direktör, avdelning IV för internationell politik

Avdelningen för jordbruksråvaru- och livsmedelsstandarder,
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
Ministeriet för jordbruk och kooperativ


Contact Details

Tfn (växel): + 66 2561 2277 ext.1321

Faxnummer + 66 2561 4034


TUNISIEN - Annat land/land utanför EU

Khélil Kammoun

Directeur Général

PRODUKTKODNUMMER TUNISIE TWINING-TAIEX – BTSF – SIGMA

Unité de Gestion du Programme d’Appui à l’Accord d’Association et du Plan d’Action Voisinage
Boulevard de la Terre, Immeuble SOTRAPIL Centre Urbain Nord 1003, Tunis
Tunisia


Contact Details

Tfn (växel):  + 216 71822636/559/665 fax
: + 216 71822539

UKRAINA - Kandidatland

Olena Stryga

Chefsspecialist, enheten för internationella avtal och tekniskt bistånd, avdelningen för internationell kommunikation, inre och yttre förbindelser

Ukrainas statliga myndighet för livsmedelssäkerhet och konsumentskydd

1, B. Grintjenko str., Kiev 01001
UKRAINE


Contact Details

Tfn: + 380442795280

URUGUAY - Annat land/land utanför EU

LIC. Adriana Lupinacci

Enheten för internationella frågor

Ministeriet för boskap, jordbruk och fiske (MGAP)
Constituyente 1 476,3 rd Floor, Montevideo URUGUAY


Alejandra Lozano

Enheten för sanitär utbildning och förlängning

Ministeriet för boskap, jordbruk och fiske (MGAP)
Ruta 8 km. 17 CP 12100 Montevideo URUGUAY

Contact Details

Tfn: + 598 2412 6358/2410 7205
Tfn: + 598 2204000 INT 150111

VIETNAM - Annat land/land utanför EU

Carsten Schittek

Ministerråd,
chef för handels- och ekonomifrågor

Europeiska unionens delegation i Vietnam


Ky Anh LE

Specialist på ekonomi och handel

Europeiska unionens delegation i Vietnam

Contact Details

Tfn (växel): + 84 24 39 46 1744 Tfn:
+ 84 24 39 46 1773

ZIMBABWE - Annat land/land utanför EU

Jairus MACHAKWA

Infosons kontaktpunkt

Ministeriet för mark, jordbruk, vatten, klimat och landsbygdsutveckling
1 Borrowdale Road Private Bag 7701 Causeway Harare
Country


Contact Details

Tfn (växel):  + 263 4 793073
fax: + 263 712 806 710

PERU - Annat land/land utanför EU

Roxana Milagros Reyna Pacheco

Jefa de la Unidad de Cooperación Técnica

SANIPES (Organismo Nacional de Sanidad Pesquera)
Av. Domingo Orué nr 165 – Surquillo
Lima – Perú

Contact Details


SYDAFRIKA - Annat land/land utanför EU

Mphane Molefe

Direktör: Veterinär folkhälsa

Department of Agriculture, Forestry and Fisheries
Private Bag x138 Pretoria, 0001

Republiken Sydafrika

Contact Details

Tfn (växel): + 27 12 319 7572/7688 cell:
+ 27 72 241 0566

NAMIBIA (NA) - Annat land utanför EU

Paloma Ellitson

Chef för
provning och inspektion vid Namibia Standards Institute (NSI)

Contact Details

Tfn (växel): + 264 (064) 216600
fax: + 264 (064) 200151
mob: + 264 (0) 813096332


ZAMBIA (ZM) - Annat land/land utanför EU

Caesar Lubaba

Chef för epidemiologisk övervakning och information

Fiske- och djurhållningsministeriet

Contact Details

Tfn (växel): + 260 (0)97 7 613 558