Κατάλογος εθνικών σημείων επαφής BTSF

Τα εθνικά σημεία επαφής BTSF (ΕΣΕ BTSF) ορίζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και από περισσότερες από 80 χώρες εκτός ΕΕ για τον συντονισμό της συμμετοχής του BTSF και την επικοινωνία με τις υπηρεσίες και τους αναδόχους της Επιτροπής. Το προσωπικό της αρμόδιας αρχής από τις εν λόγω χώρες που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε κατάρτιση BTSF θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ΕΣΕ του BTSF.

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη από τρίτες χώρες θα πρέπει να αναφέρονται στον αντίστοιχο ανάδοχο που είναι υπεύθυνος για τη δραστηριότητα στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο εθνικών σημείων επαφής BTSF κάνοντας κλικ σε έναν από τους δύο παρακάτω συνδέσμους, ανάλογα με τη μορφή της επιλογής σας.


Για να βρείτε γρήγορα το ΕΣΕ BTSF από μια συγκεκριμένη χώρα, αναγράψτε το όνομα της χώρας στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης και πατήστε «Αποθήκευση ρυθμίσεων».


Αναζήτηση στην καρτέλα Κατάλογος NCP με επιλογές προβολής καταλόγου

Εάν εντοπίσετε λανθασμένα στοιχεία στον κατάλογο, ενημερώστε μας στη διεύθυνση HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Χώρα: [[Χώρα]]
Κατάσταση: [[Καθεστώς]]

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 1/12/2023
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
THAILAND
THAILAND
- Άλλη χώρα/Χώρα εκτός ΕΕ
Ms Kulwadee Wiwatsawatdinon Director, International Policy ...

Ms Kulwadee Wiwatsawatdinon

Director, International Policy Section IV

Division of Agricultural Commodity and Food Standards Policy
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
Ministry of Agriculture and Cooperatives 


Contact Details

acfs-eupol@hotmail.com
acfs-eupol@hotmail.com
Tel: +66 2561 2277 ext.1321Fax: +66 2561 4034

Tel: +66 2561 2277 ext.1321

Fax: +66 2561 4034


TUNISIA
TUNISIA
- Άλλη χώρα/Χώρα εκτός ΕΕ
Mr Khélil KAMMOUN Directeur Général PCN TUNISIE TWINING...

Mr Khélil KAMMOUN

Directeur Général

PCN TUNISIE TWINING-TAIEX –BTSF -SIGMA

Unité de Gestion du Programme d’Appui à l’Accord d’Association et du Plan d’Action Voisinage
Boulevard de la Terre, Immeuble SOTRAPIL Centre Urbain Nord 1003, Tunis
TUNISIA


Contact Details

directeur@ugp3a.gov.tn
directeur@ugp3a.gov.tn
Tel:  +216 71822636/559/665 Fax: +216 71822539
Tel:  +216 71822636/559/665
Fax: +216 71822539

UKRAINE
UKRAINE
- Υποψήφια χώρα
Ms Olena Stryga Chief Specialist, Unit for Int...

Ms Olena Stryga

Chief Specialist, Unit for International Agreements and Technical Assistance, Department for International Communications, Internal and External Relations

State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection

1, B. Grinchenko str., Kyiv 01001
UKRAINE


Contact Details

olena.stryga@dpss.gov.ua

olena.stryga@dpss.gov.ua

Tel. +380442795280
Tel. +380442795280

URUGUAY
URUGUAY
- Άλλη χώρα/Χώρα εκτός ΕΕ

Lic. Adriana Lupinacci

International Affairs Unit

Ministry of Livestock, Agriculture and Fisheries (MGAP)
Constituyente 1476, 3rd Floor, Montevideo URUGUAY


Dr. Alejandra Lozano

Sanitary Education and Extension Unit

Ministry of Livestock, Agriculture and Fisheries (MGAP)
Ruta 8 Km. 17 CP 12100 Montevideo URUGUAY

Contact Details

alupinacci@mgap.gub.uy alozano@mgap.gub.uy
alupinacci@mgap.gub.uy


alozano@mgap.gub.uy
Tel.: +598 2412 6358 / 2410 7205 Tel.: +598 2204000 int. 150...
Tel.: +598 2412 6358 / 2410 7205
Tel.: +598 2204000 int. 150111

VIETNAM
VIETNAM
- Άλλη χώρα/Χώρα εκτός ΕΕ
Dr Carsten Schittek Minister Counsellor Head of Trade and E...

Dr Carsten Schittek

Minister Counsellor
Head of Trade and Economic Affairs

Delegation of the European Union to Vietnam


Mr Ky Anh LE

Economic and Trade Specialist

Delegation of the European Union to Vietnam

Contact Details

Carsten.Schittek@eeas.europa.eu Anh.Le@eeas.europa.eu
Carsten.Schittek@eeas.europa.eu
Anh.Le@eeas.europa.eu
Tel: +84 24 39 46 1744 Tel: +84 24 39 46 1773
Tel: +84 24 39 46 1744
Tel: +84 24 39 46 1773

ZIMBABWE
ZIMBABWE
- Άλλη χώρα/Χώρα εκτός ΕΕ
Dr. Jairus MACHAKWA INFOSAN Focal Point Ministry of Lands, ...

Dr. Jairus MACHAKWA

INFOSAN Focal Point

Ministry of Lands, Agriculture, Water, Climate and Rural Resettlement
1 Borrowdale Road Private Bag 7701 Causeway Harare
Country


Contact Details

jjmachakwa@gmail.com
jjmachakwa@gmail.com
Tel:  +263 4 793073 Fax: +263 712 806 710
Tel:  +263 4 793073
Fax: +263 712 806 710

PERU
PERU
- Άλλη χώρα/Χώρα εκτός ΕΕ
Ms Roxana Milagros Reyna Pacheco Jefa de la Unidad de Cooper...

Ms Roxana Milagros Reyna Pacheco

Jefa de la Unidad de Cooperación Técnica

SANIPES (Organismo Nacional de Sanidad Pesquera)
Av. Domingo Orué N° 165 - Surquillo
Lima – Perú

Contact Details

roxana.reyna@sanipes.gob.pe
roxana.reyna@sanipes.gob.pe


SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA
- Άλλη χώρα/Χώρα εκτός ΕΕ
Mr Mphane Molefe Director: Veterinary Public Health Departm...

Mr Mphane Molefe

Director: Veterinary Public Health

Department of Agriculture, Forestry and Fisheries
Private Bag x138 Pretoria, 0001

Republic of South Africa

Contact Details

MphaneM@dalrrd.gov.za
MphaneM@dalrrd.gov.za
Tel: +27 12 319 7572/7688Cell: +27 72 241 0566
Tel: +27 12 319 7572/7688
Cell: +27 72 241 0566

NAMIBIA (NA)
NAMIBIA (NA)
-
OTHER NON-EU Country
OTHER NON-EU Country
Ms Paloma Ellitson General Manager Testing and Inspection f...

Ms Paloma Ellitson

General Manager
Testing and Inspection for the Namibia Standards Institute (NSI)

Contact Details

ellitsonp@nsi.com.na

ellitsonp@nsi.com.na

Tel: +264 (064) 216600 Fax: +264 (064) 200151Mob: +264 (0) 81...

Tel: +264 (064) 216600
Fax: +264 (064) 200151
Mob: +264 (0) 813096332


ZAMBIA (ZM)
ZAMBIA (ZM)
- Άλλη χώρα/Χώρα εκτός ΕΕ
Dr. Caesar Lubaba Chief Epidemio-Surveillance and Informatio...

Dr. Caesar Lubaba

Chief Epidemio-Surveillance and Information Officer

Ministry of Fisheries and Livestock

Contact Details

caesar.lubaba@gmail.com
caesar.lubaba@gmail.com
Tel:  +260 (0)97 7 613 558
Tel:  +260 (0)97 7 613 558