Popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF-a

Nacionalne kontaktne točke za BTSF određuju države članice EU-a i više od 80 zemalja izvan EU-a za koordinaciju sudjelovanja BTSF-a i povezivanje sa službama Komisije i izvođačima. Osoblje nadležnih tijela iz tih zemalja koje je zainteresirano za sudjelovanje u osposobljavanju u okviru BTSF-a trebalo bi kontaktirati sa svojim NCP-om za BTSF.

Druge zainteresirane strane iz trećih zemalja trebale bi se obratiti relevantnom ugovaratelju odgovornom za aktivnost u kojoj žele sudjelovati.

Potpuni popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF- a možete pregledati klikom na jednu od dvije poveznice u nastavku, ovisno o odabranom formatu.


Kako biste brzo pronašli NCP za BTSF iz određene zemlje, unesite ime zemlje u okvir za pretraživanje u nastavku i pritisnite postavke Spremi.


Pretražite karticu Popis nacionalnih kontaktnih točaka s opcijama prikaza popisa

Ako uočite bilo kakve netočne podatke na popisu, obavijestite nas na HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

MAROKO - Ostalo/zemlja izvan EU-a

Gđa Zeineb El Bouchikhi

Chef de la Division de la Cooperation et de la Communication,
voditelj Odjela za suradnju i komunikaciju


Ured ONSSA-e National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires
Nacionalni ured za sigurnost hrane
Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui – Agdal Rabat
MOROCCO

Contact Details

Tel.: 0 + 212 537 67 65 36

Telefaks: 0 + 212 537 682 049

Molba: + 212673998081