Zoznam národných kontaktných miest BTSF

Národné kontaktné miesta BTSF (NKM BTSF) určujú členské štáty EÚ a viac ako 80 krajín mimo EÚ s cieľom koordinovať účasť BTSF a spolupracovať s útvarmi Komisie a dodávateľmi. Zamestnanci príslušných orgánov z týchto krajín, ktorí majú záujem zúčastniť sa na odbornej príprave BTSF, by sa mali obrátiť na svoje NKM BTSF.

Ostatné zainteresované strany z krajín mimo EÚ by sa mali obrátiť na príslušného dodávateľa zodpovedného za činnosť, na ktorej sa chcú zúčastniť.

Úplný zoznam NKM BTSF si môžete zobraziť kliknutím na jeden z dvoch odkazov uvedených nižšie v závislosti od formátu vášho výberu.


Ak chcete rýchlo nájsť NKM BTSF z konkrétnej krajiny, zadajte názov krajiny do políčka na vyhľadávanie a stlačte nastavenia Save (Uložiť).


Vyhľadávanie na karte Zoznam národných kontaktných miest s možnosťami Zobraziť zoznam

Ak zistíte nesprávne údaje v zozname, informujte nás na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

LIBANON - Iná krajina/krajina mimo EÚ

Pán Elias Ibrahim

Ministerstvo pôdohospodárstva, riaditeľ pre živočíšne zdroje

Hlavný veterinárny lekár

BIR Hasan – ulica veľvyslanectiev

Bejrút, Libanon

Pani Aline Sakerová

Vedúci regionálneho úradu pre poľnohospodárstvo a asistent GR pre poľnohospodárstvo

Contact Details

Tel/Fax: + 961 1 848445 Mob
: + 961 3 154120

Tel/Fax: + 9611 982357 Ext: 1641

Fax. číslo: + 9611 982299 Mob
: + 96171719995