Wykaz krajowych punktów kontaktowych BTSF

Krajowe punkty kontaktowe ds. BTSF są wyznaczane przez państwa członkowskie UE i ponad 80 państw spoza UE w celu koordynowania uczestnictwa w BTSF i nawiązywania kontaktów ze służbami Komisji i wykonawcami. Pracownicy właściwych organów z tych państw zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach BTSF powinni skontaktować się ze swoim krajowym punktem kontaktowym ds. BTSF.

Inne zainteresowane strony z państw spoza UE powinny zwracać się do odpowiedniego wykonawcy odpowiedzialnego za działanie, w którym chcą uczestniczyć.

Pełną listę KPK BTSF można przeglądać, klikając jeden z dwóch poniższych linków, w zależności od wybranego przez Ciebie formatu.


Aby szybko znaleźć KPK BTSF z danego kraju, wpisz nazwę kraju w polu wyszukiwania poniżej i naciśnij ustawienia Zapisz.


Wyszukaj w zakładce Lista KPK z opcjami listy

Jeżeli na liście pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowe dane, prosimy o zapoznanie się z nami pod adresem HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

LIBAN - Inne/kraje spoza UE

Elias Ibrahim

Ministerstwo Rolnictwa, dyrektor ds. zasobów zwierzęcych

Główny Lekarz Weterynarii

BIR Hasan – ulica ambasad

Bejrut, Liban

Aline Saker

Kierownik regionalnego biura rolnictwa i asystent w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa

Contact Details

Tel/Fax: +961 1 848445 Mob
: +961 3 154120

Tel/Fax: +9611 982357 Wydzielony: 1641

Faks: +9611 982299 Mob
: +96171719995