Popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF-a

Nacionalne kontaktne točke za BTSF određuju države članice EU-a i više od 80 zemalja izvan EU-a za koordinaciju sudjelovanja BTSF-a i povezivanje sa službama Komisije i izvođačima. Osoblje nadležnih tijela iz tih zemalja koje je zainteresirano za sudjelovanje u osposobljavanju u okviru BTSF-a trebalo bi kontaktirati sa svojim NCP-om za BTSF.

Druge zainteresirane strane iz trećih zemalja trebale bi se obratiti relevantnom ugovaratelju odgovornom za aktivnost u kojoj žele sudjelovati.

Potpuni popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF- a možete pregledati klikom na jednu od dvije poveznice u nastavku, ovisno o odabranom formatu.


Kako biste brzo pronašli NCP za BTSF iz određene zemlje, unesite ime zemlje u okvir za pretraživanje u nastavku i pritisnite postavke Spremi.


Pretražite karticu Popis nacionalnih kontaktnih točaka s opcijama prikaza popisa

Ako uočite bilo kakve netočne podatke na popisu, obavijestite nas na HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

LIBANON - Ostalo/zemlja izvan EU-a

G. Elias Ibrahim

Ministarstvo poljoprivrede, direktor za životinjske resurse

Glavni voditelj veterinara

BIR Hasan – ulica veleposlanstava

Bejrut, Libanon

Gđa Aline Saker

Voditelj regionalnog poljoprivrednog ureda i asistentica Glavne uprave za poljoprivredu

Contact Details

Tel/faks: + 961 1 848445 Mob
: + 961 3 154120

Tel/faks: + 9611 982357 Ext: 1641

Telefaks: + 9611 982299 Mob
: + 96171719995