Liste over nationale kontaktpunkter for BTSF

De nationale BTSF-kontaktpunkter ( BTSF NCP'er) udpeges af EU-medlemsstaterne og over 80 lande uden for EU til at koordinere BTSF-deltagelse og samarbejde med Kommissionens tjenestegrene og kontrahenter. Personale fra de kompetente myndigheder fra disse lande, der er interesserede i at deltage i BTSF-uddannelse, bør kontakte deres nationale kontaktpunkt for BTSF.

Andre interesserede parter fra lande uden for EU bør henvise til den relevante kontrahent, der er ansvarlig for den aktivitet, de ønsker at deltage i.

Du kan se hele BTSF-listen over nationale kontaktpunkter ved at klikke på et af de to links nedenfor afhængigt af, hvilket format du har valgt.


For hurtigt at finde det nationale kontaktpunkt for BTSF fra et bestemt land skal du indtaste landets navn i søgefeltet nedenfor og trykke på Gem indstillinger.


Søg i fanebladet med visningsliste

Hvis du finder ukorrekte oplysninger på listen, bedes du kontakte os på HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

LIBANON - Andre lande/lande uden for EU

Elias Ibrahim

Landbrugsministeriet, direktør for dyresundhed

Chefembedsdyrlæge

BIR Hasan — Embassies Street

Beirut, Libanon

Aline er

Leder af et regionalt landbrugskontor og assistent i Generaldirektoratet for Landbrug

Contact Details

Tlf./Fax: + 961 1 mio.
EUR: + 961 3 154120

Tlf./Fax: + 9611 982357 ekstrakt: 1641

Fax: + 9611 982299 mio.
m: + 96171719995