Seznam národních kontaktních míst BTSF

Národní kontaktní místa BTSF určí členské státy EU a více než 80 zemí mimo EU, aby koordinovaly účast BTSF a spolupracovaly s útvary Komise a dodavateli. Pracovníci příslušných orgánů z těchto zemí, kteří mají zájem účastnit se školení BTSF, by se měli obrátit na své národní kontaktní místo BTSF.

Ostatní zúčastněné strany ze zemí mimo EU by se měly obrátit na příslušného dodavatele odpovědného za činnost, jíž se chtějí účastnit.

Úplný seznam NCP BTSF si můžete zobrazit kliknutím na jeden ze dvou níže uvedených odkazů v závislosti na formátu, který si zvolíte.


Pro rychlé nalezení národního kontaktního místa BTSF z konkrétní země zadejte název země v rámečku níže a klikněte na Uložit nastavení.


Vyhledávání v záložce Seznam NCP s možnostmi zobrazení seznamu

Pokud v seznamu zjistíte nesprávné údaje, sdělte nám to na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

LIBANON - Ostatní/třetí země.

Elias Ibrahim

Ministerstvo zemědělství, ředitel pro živočišné zdroje

Ředitel Státní veterinární správy

BIR Hasan – Embassies Street

Bejrút, Libanon

Paní Aline Sakerová

Vedoucí regionální zemědělské kanceláře a asistent GŘ pro zemědělství

Contact Details

Tel/Fax: +961 1 848445 Mob
: +961 3 154120

Tel/Fax: +9611 982357 Ext: 1641

Číslo faxu: +9611 982299 Mob
: +96171719995