Списък на националните звена за контакт на BTSF

Националните звена за контакт на BTSF (НЗК на BTSF) се определят от държавите — членки на ЕС, и над 80 държави извън ЕС, които да координират участието на BTSF и да поддържат връзка със службите и изпълнителите на Комисията. Служителите на компетентните органи от тези държави, които проявяват интерес към участие в обучение по линия на BTSF, следва да се свържат със своите национални звена за контакт на BTSF.

Други заинтересовани страни от държави извън ЕС следва да посочват съответния изпълнител, отговорен за дейността, в която желаят да участват.

Можете да видите пълния списък с НЗК на BTSF, като щракнете върху една от двете връзки по-долу в зависимост от избрания от вас формат.


За да намерите бързо НЗК на BTSF от конкретна държава, въведете името на държавата в полето за търсене по-долу и натиснете Save настройки.


Търсене в раздел Списък на НЗК с опции за преглед на списъка

Ако откриете неточни данни в списъка, уведомете ни на адрес HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

ЛИВАН - Друга държава/държава извън ЕС

Г-н Elias Ibrahim

Министерство на земеделието, директор „Животни ресурси“

Главен ветеринарен директор

BIR Hasan — Улица на посолствата

Бейрут, Ливан

Г-жа Aline Saker

Началник на регионална служба за селско стопанство и асистент на ГД „ Земеделие“

Contact Details

Тел./Факс: + 961 1 848445
Mob: + 961 3 154120

Тел./Факс: + 9611 982357 екстр: 1641

Факс: + 9611 982299
Mob: + 96171719995