Wykaz krajowych punktów kontaktowych BTSF

Krajowe punkty kontaktowe ds. BTSF są wyznaczane przez państwa członkowskie UE i ponad 80 państw spoza UE w celu koordynowania uczestnictwa w BTSF i nawiązywania kontaktów ze służbami Komisji i wykonawcami. Pracownicy właściwych organów z tych państw zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach BTSF powinni skontaktować się ze swoim krajowym punktem kontaktowym ds. BTSF.

Inne zainteresowane strony z państw spoza UE powinny zwracać się do odpowiedniego wykonawcy odpowiedzialnego za działanie, w którym chcą uczestniczyć.

Pełną listę KPK BTSF można przeglądać, klikając jeden z dwóch poniższych linków, w zależności od wybranego przez Ciebie formatu.


Aby szybko znaleźć KPK BTSF z danego kraju, wpisz nazwę kraju w polu wyszukiwania poniżej i naciśnij ustawienia Zapisz.


Wyszukaj w zakładce Lista KPK z opcjami listy

Jeżeli na liście pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowe dane, prosimy o zapoznanie się z nami pod adresem HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

IZRAEL - Inne/kraje spoza UE

Pani Pnina Oren

Dyrektor

Ministerstwo Zdrowia, Krajowe Służby ds. Żywności

Pani Dikla Reuven

Krajowy koordynator inspekcji

Ministerstwo Zdrowia, Krajowe Służby ds. Żywności

Dr Riva Ben-Ezra

Pełniący obowiązki głównego lekarza weterynarii, kontrola produktów zwierzęcych

Ministerstwo Rolnictwa, Służby Weterynaryjne

Dr Ayelet Leibovitz

Lekarz weterynarii odpowiedzialny za szkolenie

Ministerstwo Rolnictwa, Służby Weterynaryjne