Liste over nationale kontaktpunkter for BTSF

De nationale BTSF-kontaktpunkter ( BTSF NCP'er) udpeges af EU-medlemsstaterne og over 80 lande uden for EU til at koordinere BTSF-deltagelse og samarbejde med Kommissionens tjenestegrene og kontrahenter. Personale fra de kompetente myndigheder fra disse lande, der er interesserede i at deltage i BTSF-uddannelse, bør kontakte deres nationale kontaktpunkt for BTSF.

Andre interesserede parter fra lande uden for EU bør henvise til den relevante kontrahent, der er ansvarlig for den aktivitet, de ønsker at deltage i.

Du kan se hele BTSF-listen over nationale kontaktpunkter ved at klikke på et af de to links nedenfor afhængigt af, hvilket format du har valgt.


For hurtigt at finde det nationale kontaktpunkt for BTSF fra et bestemt land skal du indtaste landets navn i søgefeltet nedenfor og trykke på Gem indstillinger.


Søg i fanebladet med visningsliste

Hvis du finder ukorrekte oplysninger på listen, bedes du kontakte os på HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

ISRAEL - Andre lande/lande uden for EU

Pnina Oren

Direktør

Sundhedsministeriet, de nationale fødevaretjenester

Dikla Reuven

National inspektionskoordinator

Sundhedsministeriet, de nationale fødevaretjenester

DR. Riva Ben-Ezra

Fungerende ledende dyrlæge, kontrol med animalske produkter

Ministeriet for landbrug, veterinærtjenester

Dr. Ayelet Leibovitz

Dyrlæge med ansvar for uddannelse

Ministeriet for landbrug, veterinærtjenester