Seznam národních kontaktních míst BTSF

Národní kontaktní místa BTSF určí členské státy EU a více než 80 zemí mimo EU, aby koordinovaly účast BTSF a spolupracovaly s útvary Komise a dodavateli. Pracovníci příslušných orgánů z těchto zemí, kteří mají zájem účastnit se školení BTSF, by se měli obrátit na své národní kontaktní místo BTSF.

Ostatní zúčastněné strany ze zemí mimo EU by se měly obrátit na příslušného dodavatele odpovědného za činnost, jíž se chtějí účastnit.

Úplný seznam NCP BTSF si můžete zobrazit kliknutím na jeden ze dvou níže uvedených odkazů v závislosti na formátu, který si zvolíte.


Pro rychlé nalezení národního kontaktního místa BTSF z konkrétní země zadejte název země v rámečku níže a klikněte na Uložit nastavení.


Vyhledávání v záložce Seznam NCP s možnostmi zobrazení seznamu

Pokud v seznamu zjistíte nesprávné údaje, sdělte nám to na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

IZRAEL - Ostatní/třetí země.

Paní Pnina Orenová

Ředitel

Ministerstvo zdravotnictví, národní stravovací služby

Paní Dikla Reuvenová

Národní koordinátor inspekce

Ministerstvo zdravotnictví, národní stravovací služby

Dr. Riva Ben-Ezra

Úřadující vrchní veterinární lékař, kontrola živočišných produktů

Ministerstvo zemědělství, veterinární služby

Dr. Ayelet Leibovitz

Veterinární lékař odpovědný za odbornou přípravu

Ministerstvo zemědělství, veterinární služby