Списък на националните звена за контакт на BTSF

Националните звена за контакт на BTSF (НЗК на BTSF) се определят от държавите — членки на ЕС, и над 80 държави извън ЕС, които да координират участието на BTSF и да поддържат връзка със службите и изпълнителите на Комисията. Служителите на компетентните органи от тези държави, които проявяват интерес към участие в обучение по линия на BTSF, следва да се свържат със своите национални звена за контакт на BTSF.

Други заинтересовани страни от държави извън ЕС следва да посочват съответния изпълнител, отговорен за дейността, в която желаят да участват.

Можете да видите пълния списък с НЗК на BTSF, като щракнете върху една от двете връзки по-долу в зависимост от избрания от вас формат.


За да намерите бързо НЗК на BTSF от конкретна държава, въведете името на държавата в полето за търсене по-долу и натиснете Save настройки.


Търсене в раздел Списък на НЗК с опции за преглед на списъка

Ако откриете неточни данни в списъка, уведомете ни на адрес HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

ИЗРАЕЛ - Друга държава/държава извън ЕС

Г-жа Pnina Oren

Директор

Министерство на здравеопазването, Национални служби по храните

Г-жа Dikla Reuven

Координатор на националната инспекция

Министерство на здравеопазването, Национални служби по храните

Д-р Riva Ben-Ezra

Главен ветеринарен лекар, „Контрол на животинските продукти“

Министерство на земеделието, ветеринарномедицинските служби

Д-р Ayelet Leibovitz

Ветеринарен лекар, отговарящ за обучението

Министерство на земеделието, ветеринарномедицинските служби