Zoznam národných kontaktných miest BTSF

Národné kontaktné miesta BTSF (NKM BTSF) určujú členské štáty EÚ a viac ako 80 krajín mimo EÚ s cieľom koordinovať účasť BTSF a spolupracovať s útvarmi Komisie a dodávateľmi. Zamestnanci príslušných orgánov z týchto krajín, ktorí majú záujem zúčastniť sa na odbornej príprave BTSF, by sa mali obrátiť na svoje NKM BTSF.

Ostatné zainteresované strany z krajín mimo EÚ by sa mali obrátiť na príslušného dodávateľa zodpovedného za činnosť, na ktorej sa chcú zúčastniť.

Úplný zoznam NKM BTSF si môžete zobraziť kliknutím na jeden z dvoch odkazov uvedených nižšie v závislosti od formátu vášho výberu.


Ak chcete rýchlo nájsť NKM BTSF z konkrétnej krajiny, zadajte názov krajiny do políčka na vyhľadávanie a stlačte nastavenia Save (Uložiť).


Vyhľadávanie na karte Zoznam národných kontaktných miest s možnosťami Zobraziť zoznam

Ak zistíte nesprávne údaje v zozname, informujte nás na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Krajiny: [[Krajina]]
Stav:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 21/05/2024
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
INDIA - Iná krajina/krajina mimo EÚ

Dheeraj Bhaskar

zástupca tajomníka

Dheeraj Bhaskar
Vanijya Bhawan, Nové Dillí-110001, INDIA

Contact Details

Tel.: 91-11-2303 9709, Intercom: 9709

INDONÉZIA - Iná krajina/krajina mimo EÚ

Pani Yusra Egayantiová

riaditeľ

Riaditeľstvo pre bezpečnosť potravín a štandardnú formuláciu kvality

Zástupca
Národnej agentúry pre potraviny pre diverzifikáciu spotreby a bezpečnosť potravín

Contact Details

Tel.: +62 8128061573
Tel.: +62 81284361002

IRÁN - Iná krajina/krajina mimo EÚ

Pán Hassan Yazdanpanah

Výskumné centrum pre bezpečnosť potravín, Shahid Beheshti
University of Medical Sciences


Contact Details

Tel. číslo:  + 98 21 88200080 Fax:
+ 98 21 88665282

IZRAEL - Iná krajina/krajina mimo EÚ

Pani Pnina Oren

Riaditeľ

Ministerstvo zdravotníctva, Národné potravinové služby

Pani Dikla Reuven

Národný koordinátor inšpekcie

Ministerstvo zdravotníctva, Národné potravinové služby

Dr. Riva Ben-Ezra

Úradujúci hlavný veterinárny lekár, kontrola živočíšnych produktov

Ministerstvo pôdohospodárstva, veterinárnych služieb

Dr. Ayelet Leibovitz

Veterinárny lekár zodpovedný za odbornú prípravu

Ministerstvo pôdohospodárstva, veterinárnych služieb

JORDÁNSKO - Iná krajina/krajina mimo EÚ

Amjad Abdelrahman Rashaideh

Riaditeľ pre potraviny
Jordánsky úrad pre potraviny a lieky


Contact Details

Amjad.rashaideh@jfda.jo


Tel. číslo:  + 96265632000

Fax. číslo: + 96265632011


LAOS - Iná krajina/krajina mimo EÚ

Pani Viengxay Vansilalom

Odbor potravín a drog ministerstva zdravotníctva Lao PDR Simuang
Village, Setthishirath Road Vientiane Capital – Lao PDR
LAOS


Contact Details

Tel. číslo: + 856 – 21 214013 Fax
: + 856 – 21 214015

LIBANON - Iná krajina/krajina mimo EÚ

Pán Elias Ibrahim

Ministerstvo pôdohospodárstva, riaditeľ pre živočíšne zdroje

Hlavný veterinárny lekár

BIR Hasan – ulica veľvyslanectiev

Bejrút, Libanon

Pani Aline Sakerová

Vedúci regionálneho úradu pre poľnohospodárstvo a asistent GR pre poľnohospodárstvo

Contact Details

Tel/Fax: + 961 1 848445 Mob
: + 961 3 154120

Tel/Fax: + 9611 982357 Ext: 1641

Fax. číslo: + 9611 982299 Mob
: + 96171719995


LESOTHO - Iná krajina/krajina mimo EÚ

Motsamai Mahahabisa

Program bezpečnosti potravín

Divízia environmentálneho zdravia

Poschodie ministerstva
zdravotníctva, budova ústredia ministerstva zdravotníctva,
roh Linare a ústavná cesta
LESOTHO


Contact Details

Tel. číslo: + 266 5886 0078

MALAJZIA (MÔJ) - Iná krajina/krajina mimo EÚ

Divízia bezpečnosti a kvality potravín (FSQD)

Ministerstvo zdravotníctva Malajzie (MOH)

Contact Details

Tel. číslo: 03 – 8885 0797 ext. 4061

Fax. číslo: 03 – 8885 0790


MAURITÁNIA - Iná krajina/krajina mimo EÚ

Dr. Ahmed Salem ELARBI

Directeur de Développement des Filières Animales

Ministère de l’Elevage

Mauritánia

Contact Details

Tel. číslo: + 222 26237070