Wykaz krajowych punktów kontaktowych BTSF

Krajowe punkty kontaktowe ds. BTSF są wyznaczane przez państwa członkowskie UE i ponad 80 państw spoza UE w celu koordynowania uczestnictwa w BTSF i nawiązywania kontaktów ze służbami Komisji i wykonawcami. Pracownicy właściwych organów z tych państw zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach BTSF powinni skontaktować się ze swoim krajowym punktem kontaktowym ds. BTSF.

Inne zainteresowane strony z państw spoza UE powinny zwracać się do odpowiedniego wykonawcy odpowiedzialnego za działanie, w którym chcą uczestniczyć.

Pełną listę KPK BTSF można przeglądać, klikając jeden z dwóch poniższych linków, w zależności od wybranego przez Ciebie formatu.


Aby szybko znaleźć KPK BTSF z danego kraju, wpisz nazwę kraju w polu wyszukiwania poniżej i naciśnij ustawienia Zapisz.


Wyszukaj w zakładce Lista KPK z opcjami listy

Jeżeli na liście pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowe dane, prosimy o zapoznanie się z nami pod adresem HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Państwo: [[Państwo]]
Stan na:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 21/05/2024
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
INDIE - Inne/kraje spoza UE

Dheeraj Bhaskar (piłkarz)

Podsekretarz

Adres: Dheeraj Bhaskar
Vanijya Bhawan, Nowe Delhi-110001, Indie

Contact Details

Tel.: 91-11-2303 9709, interkom: 9709

INDONEZJA - Inne/kraje spoza UE

Pani Yusra Egayanti

Dyrektor

Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Żywności i Standardów Jakości

Deputowany Krajowej Agencji
Żywności ds. Dywersyfikacji Konsumpcji i Bezpieczeństwa Żywności

Contact Details

Tel.: +62 8128061573
Tel.: +62 81284361002

IRAN - Inne/kraje spoza UE

Hassan Yazdanpanah

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Żywności,
Uniwersytet Nauk Medycznych Shahid Beheshti


Contact Details

Nr tel.:  +98 21 88200080 Faks:
+98 21 88665282

IZRAEL - Inne/kraje spoza UE

Pani Pnina Oren

Dyrektor

Ministerstwo Zdrowia, Krajowe Służby ds. Żywności

Pani Dikla Reuven

Krajowy koordynator inspekcji

Ministerstwo Zdrowia, Krajowe Służby ds. Żywności

Dr Riva Ben-Ezra

Pełniący obowiązki głównego lekarza weterynarii, kontrola produktów zwierzęcych

Ministerstwo Rolnictwa, Służby Weterynaryjne

Dr Ayelet Leibovitz

Lekarz weterynarii odpowiedzialny za szkolenie

Ministerstwo Rolnictwa, Służby Weterynaryjne

JORDANIA - Inne/kraje spoza UE

Amjad Abdelrahman Rashaideh

Dyrektor ds. żywności
Jordania Urząd ds. Żywności i Leków


Contact Details

Amjad.rashaideh@jfda.jo


Nr tel.:  +96265632000

Faks: +96265632011


LAOS - Inne/kraje spoza UE

Viengxay Vansilalom

Departament Żywności i Leków Ministerstwo Zdrowia, Laotańska wioska
Simuang, Set thehirath Road Vientiane Capital – Lao PDR
LAOS


Contact Details

Nr tel.: +856-21 214013 Faks
: +856-21 214015

LIBAN - Inne/kraje spoza UE

Elias Ibrahim

Ministerstwo Rolnictwa, dyrektor ds. zasobów zwierzęcych

Główny Lekarz Weterynarii

BIR Hasan – ulica ambasad

Bejrut, Liban

Aline Saker

Kierownik regionalnego biura rolnictwa i asystent w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa

Contact Details

Tel/Fax: +961 1 848445 Mob
: +961 3 154120

Tel/Fax: +9611 982357 Wydzielony: 1641

Faks: +9611 982299 Mob
: +96171719995


LESOTHO - Inne/kraje spoza UE

Pan Motsamai Mahahabisa

Program bezpieczeństwa żywności

Wydział Zdrowia Ekologicznego

Czwarte piętro Ministerstwa
Zdrowia, budynek siedziby głównej Ministerstwa Zdrowia,
Króg Linare i konstytucja Droga
LESOTHO


Contact Details

Nr tel.: +266 5886 0078

MALEZJA (MOJA) - Inne/kraje spoza UE

Wydział Bezpieczeństwa i Jakości Żywności (FSQD)

Ministerstwo Zdrowia Malezji (MOH)

Contact Details

Nr tel.: 03-8885 0797 wyd. 4061

Faks: 03-8885 0790


MAURETANIA - Inne/kraje spoza UE

Dr Ahmed Salem ELARBI

Directeur de Développement des Filières Animales

Ministère de l’Elevage

Mauretania

Contact Details

Nr tel.: +222 26237070