Popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF-a

Nacionalne kontaktne točke za BTSF određuju države članice EU-a i više od 80 zemalja izvan EU-a za koordinaciju sudjelovanja BTSF-a i povezivanje sa službama Komisije i izvođačima. Osoblje nadležnih tijela iz tih zemalja koje je zainteresirano za sudjelovanje u osposobljavanju u okviru BTSF-a trebalo bi kontaktirati sa svojim NCP-om za BTSF.

Druge zainteresirane strane iz trećih zemalja trebale bi se obratiti relevantnom ugovaratelju odgovornom za aktivnost u kojoj žele sudjelovati.

Potpuni popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF- a možete pregledati klikom na jednu od dvije poveznice u nastavku, ovisno o odabranom formatu.


Kako biste brzo pronašli NCP za BTSF iz određene zemlje, unesite ime zemlje u okvir za pretraživanje u nastavku i pritisnite postavke Spremi.


Pretražite karticu Popis nacionalnih kontaktnih točaka s opcijama prikaza popisa

Ako uočite bilo kakve netočne podatke na popisu, obavijestite nas na HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Zemlja: [[Zemlja]]
Status:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 21/05/2024
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
INDIJA - Ostalo/zemlja izvan EU-a

Dheeraj Bhaskar predsjednik

Zamjenik tajnika

Dheeraj Bhaskar
Vanijya Bhawan, New Delhi-110001, Indija

Contact Details

Tel.: 91-11-2303 9709, Interkom: 9709

INDONEZIJA - Ostalo/zemlja izvan EU-a

gđa Yusra Egayanti

Ravnatelj

Uprava za sigurnost hrane i formuliranje standarda kvalitete

zamjenica Nacionalne agencije za diversifikaciju potrošnje i sigurnost
hrane

Contact Details

Tel.: +62 8128061573
Tel.: +62 81284361002

IRAN - Ostalo/zemlja izvan EU-a

G. Hassan Yazdanpanah

Istraživački centar za sigurnost hrane,
Sveučilište medicinskih znanosti Shahid Beheshti


Contact Details

Tel.:  + 98 21 88200080 Telefaks:
+ 98 21 88665282

IZRAEL - Ostalo/zemlja izvan EU-a

Gđa Pnina Oren

Ravnatelj

Ministarstvo zdravstva, Nacionalna služba za hranu

Gđa Dikla Reuven

Nacionalni koordinator inspekcijskog nadzora

Ministarstvo zdravstva, Nacionalna služba za hranu

Dr. Riva Ben-Ezra

Vršitelj dužnosti glavnog veterinara, kontrola proizvoda životinjskog podrijetla

Ministarstvo poljoprivrede, veterinarske službe

Dr. Ayelet Leibovitz

Veterinar odgovoran za osposobljavanje

Ministarstvo poljoprivrede, veterinarske službe

JORDAN - Ostalo/zemlja izvan EU-a

G. Amjad Abdelrahman Rashaideh

Direktor za hranu u
Jordanu, Uprava za hranu i lijekove


Contact Details

Amjad.rashaideh@jfda.jo


Tel.:  + 96265632000

Telefaks: + 96265632011


LAOS - Ostalo/zemlja izvan EU-a

Gđa Viengxay Vansilalom

Odjel za hranu i lijekove, Ministarstvo zdravstva Lao
PDR Simuang Village, Setwherehirath Road Vientiane Capital – Lao PDR
LAOS


Contact Details

Tel.: + 856 – 21 214013 Telefaks
: + 856 – 21 214015

LIBANON - Ostalo/zemlja izvan EU-a

G. Elias Ibrahim

Ministarstvo poljoprivrede, direktor za životinjske resurse

Glavni voditelj veterinara

BIR Hasan – ulica veleposlanstava

Bejrut, Libanon

Gđa Aline Saker

Voditelj regionalnog poljoprivrednog ureda i asistentica Glavne uprave za poljoprivredu

Contact Details

Tel/faks: + 961 1 848445 Mob
: + 961 3 154120

Tel/faks: + 9611 982357 Ext: 1641

Telefaks: + 9611 982299 Mob
: + 96171719995


LESOTO - Ostalo/zemlja izvan EU-a

G. Motsamai Mahahabisa

Program za sigurnost hrane

Odjel za zdravlje okoliša

4. kat
Ministarstva zdravstva, zgrada sjedišta Ministarstva zdravstva,
Linare i ustavni put
LESOTHO


Contact Details

Tel.: + 266 5886 0078

MALEZIJA (MY) - Ostalo/zemlja izvan EU-a

Odjel za sigurnost i kvalitetu hrane (FSQD)

Ministarstvo zdravstva Malezije (MOH)

Contact Details

Tel.: 03 – 8885 0797 ekstrakt. 4061

Telefaks: 03 – 8885 0790


MAURITANIJA - Ostalo/zemlja izvan EU-a

Dr. Ahmed Salem ELARBI

Directeur de Développement des Filières Animales

Ministère de l’Elevage

Mauritanija

Contact Details

Tel.: + 222 26237070