Seznam národních kontaktních míst BTSF

Národní kontaktní místa BTSF určí členské státy EU a více než 80 zemí mimo EU, aby koordinovaly účast BTSF a spolupracovaly s útvary Komise a dodavateli. Pracovníci příslušných orgánů z těchto zemí, kteří mají zájem účastnit se školení BTSF, by se měli obrátit na své národní kontaktní místo BTSF.

Ostatní zúčastněné strany ze zemí mimo EU by se měly obrátit na příslušného dodavatele odpovědného za činnost, jíž se chtějí účastnit.

Úplný seznam NCP BTSF si můžete zobrazit kliknutím na jeden ze dvou níže uvedených odkazů v závislosti na formátu, který si zvolíte.


Pro rychlé nalezení národního kontaktního místa BTSF z konkrétní země zadejte název země v rámečku níže a klikněte na Uložit nastavení.


Vyhledávání v záložce Seznam NCP s možnostmi zobrazení seznamu

Pokud v seznamu zjistíte nesprávné údaje, sdělte nám to na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Země: [[Země]]
Status:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 21/05/2024
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
INDIE - Ostatní/třetí země.

Dheeraj Bhaskar (hudebník)

náměstek/tajemnice

Dheeraj Bhaskar
Vanijya Bhawan, Nové Dillí-110001, Indie

Contact Details

Tel.: 91-11-2303 9709, Interkom: 9709

INDONÉSIE - Ostatní/třetí země.

Paní Yusra Egayantiová

ředitelka

Ředitelství pro bezpečnost potravin a standardní formulaci kvality

Náměstek pro diverzifikaci spotřeby a bezpečnost potravin
Národní potravinová agentura

Contact Details

Tel.: +62 8128061573
Tel.: +62 81284361002

ÍRÁN - Ostatní/třetí země.

Hassan Yazdanpanah

Výzkumné středisko pro bezpečnost potravin,
Univerzita lékařských věd Shahid Beheshti


Contact Details

Tel. č.:  +98 21 88200080 Fax:
+98 21 88665282

IZRAEL - Ostatní/třetí země.

Paní Pnina Orenová

Ředitel

Ministerstvo zdravotnictví, národní stravovací služby

Paní Dikla Reuvenová

Národní koordinátor inspekce

Ministerstvo zdravotnictví, národní stravovací služby

Dr. Riva Ben-Ezra

Úřadující vrchní veterinární lékař, kontrola živočišných produktů

Ministerstvo zemědělství, veterinární služby

Dr. Ayelet Leibovitz

Veterinární lékař odpovědný za odbornou přípravu

Ministerstvo zemědělství, veterinární služby

JORDÁNSKO - Ostatní/třetí země.

Amjad Abdelrahman Rashaideh

Potravinářský ředitel společnosti
Jordan Food and Drug Administration (Jordánský úřad pro potraviny a léčiva)


Contact Details

Amjad.rashaideh@jfda.jo


Tel. č.:  +96265632000

Číslo faxu: +96265632011


LAOS - Ostatní/třetí země.

Viengxay Vansilalomová

Odbor potravin a léčiv, ministerstvo zdravotnictví Lao PDR
Simuang Village, Setthehirath Road Vientiane Capital – Lao PDR
LAOS


Contact Details

Tel. č.: +856–21 214013 Fax
: +856–21 214015

LIBANON - Ostatní/třetí země.

Elias Ibrahim

Ministerstvo zemědělství, ředitel pro živočišné zdroje

Ředitel Státní veterinární správy

BIR Hasan – Embassies Street

Bejrút, Libanon

Paní Aline Sakerová

Vedoucí regionální zemědělské kanceláře a asistent GŘ pro zemědělství

Contact Details

Tel/Fax: +961 1 848445 Mob
: +961 3 154120

Tel/Fax: +9611 982357 Ext: 1641

Číslo faxu: +9611 982299 Mob
: +96171719995


LESOTHO - Ostatní/třetí země.

Pan Motsamai Mahahabisa

Program pro bezpečnost potravin

Oddělení environmentálního zdraví

Ministerstvo zdravotnictví 4.
patro, ministerstvo zdravotnictví, budování ústředí,
korner Linare a Ústava silnice
LESOTHO


Contact Details

Tel. č.: +266 5886 0078

MALAJSIE (MŮJ) - Ostatní/třetí země.

Oddělení bezpečnosti a kvality potravin (FSQD)

Ministerstvo zdravotnictví Malajsie (MOH)

Contact Details

Tel. č.: 03–8885 0797 ext. 4061

Číslo faxu: 03–8885 0790


MAURITÁNIE - Ostatní/třetí země.

Dr. Ahmed Salem ELARBI

Directeur de Développement des Filières Animales

Ministère de l’Elevage

Mauritánie

Contact Details

Tel. č.: +222 26237070