Списък на националните звена за контакт на BTSF

Националните звена за контакт на BTSF (НЗК на BTSF) се определят от държавите — членки на ЕС, и над 80 държави извън ЕС, които да координират участието на BTSF и да поддържат връзка със службите и изпълнителите на Комисията. Служителите на компетентните органи от тези държави, които проявяват интерес към участие в обучение по линия на BTSF, следва да се свържат със своите национални звена за контакт на BTSF.

Други заинтересовани страни от държави извън ЕС следва да посочват съответния изпълнител, отговорен за дейността, в която желаят да участват.

Можете да видите пълния списък с НЗК на BTSF, като щракнете върху една от двете връзки по-долу в зависимост от избрания от вас формат.


За да намерите бързо НЗК на BTSF от конкретна държава, въведете името на държавата в полето за търсене по-долу и натиснете Save настройки.


Търсене в раздел Списък на НЗК с опции за преглед на списъка

Ако откриете неточни данни в списъка, уведомете ни на адрес HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Държава: [[Държава]]
Състояние: [[Състояние]]

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 21/05/2024
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
ИНДИЯ - Друга държава/държава извън ЕС

Дерадж Баскар

Заместник-секретар

Dheeraj Bhaskar
Vanijya Bhawan, Ню Делхи-110001, Индия

Contact Details

Тел: 91-11-2303 9709, интерком: 9709

ИНДОНЕЗИЯ - Друга държава/държава извън ЕС

Г-жа Юсра Егаянти

Директор

Дирекция „Формулиране на стандарти за безопасност и качество на храните“

Заместник-министър на диверсификацията на потреблението и безопасността на храните
Национална агенция по храните

Contact Details

Тел: +62 8128061573
Тел: +62 81284361002

ИРАН - Друга държава/държава извън ЕС

Г-н Hassan Yazdanpanah

Център за изследвания в областта на безопасността на храните,
Университет по медицински науки Shahid Beheshti


Contact Details

Тел:  + 98 21 88200080 факс:
+ 98 21 88665282

ИЗРАЕЛ - Друга държава/държава извън ЕС

Г-жа Pnina Oren

Директор

Министерство на здравеопазването, Национални служби по храните

Г-жа Dikla Reuven

Координатор на националната инспекция

Министерство на здравеопазването, Национални служби по храните

Д-р Riva Ben-Ezra

Главен ветеринарен лекар, „Контрол на животинските продукти“

Министерство на земеделието, ветеринарномедицинските служби

Д-р Ayelet Leibovitz

Ветеринарен лекар, отговарящ за обучението

Министерство на земеделието, ветеринарномедицинските служби

ЙОРДАНИЯ - Друга държава/държава извън ЕС

Г-н Amjad Abdelrahman Rashaideh

Директор по храните в
Йордания, Администрация по храните и лекарствата


Contact Details

Amjad.rashaideh@jfda.jo


Тел:  + 96265632000

Факс: + 96265632011


ЛАОС - Друга държава/държава извън ЕС

Г-жа Viengxay Vansilalom

Отдел „Храни и лекарства“ Министерство на здравеопазването Lao
PDR Simuang Village, Setthatriath Road Vientiane Capital — Lao PDR
LAOS


Contact Details

Тел: + 856—21 214013
факс: + 856—21 214015

ЛИВАН - Друга държава/държава извън ЕС

Г-н Elias Ibrahim

Министерство на земеделието, директор „Животни ресурси“

Главен ветеринарен директор

BIR Hasan — Улица на посолствата

Бейрут, Ливан

Г-жа Aline Saker

Началник на регионална служба за селско стопанство и асистент на ГД „ Земеделие“

Contact Details

Тел./Факс: + 961 1 848445
Mob: + 961 3 154120

Тел./Факс: + 9611 982357 екстр: 1641

Факс: + 9611 982299
Mob: + 96171719995


ЛЕСОТО - Друга държава/държава извън ЕС

Г-н Motsamai Mahahabisa

Програма за безопасност на храните

Отдел „Здравеопазване и безопасност на околната среда“

Министерство на здравеопазването,
4-ти етаж, Министерство на здравеопазването — сграда,
ъгъл Linare и Constitution Road
LESOTHO


Contact Details

Тел: + 266 5886 0078

МАЛАЙЗИЯ (МОЕ) - Друга държава/държава извън ЕС

Отдел „Безопасност и качество на храните“ (FSQD)

Министерство на здравеопазването на Малайзия (MOH)

Contact Details

Тел: 03—8885 0797 екстр. 4061

Факс: 03—8885 0790


МАВРИТАНИЯ - Друга държава/държава извън ЕС

Д-р Ahmed Salem ELARBI

Directeur de Développement des Filières Animales

Ministère de l’Elevage

Мавритания

Contact Details

Тел: + 222 26237070