Wykaz krajowych punktów kontaktowych BTSF

Krajowe punkty kontaktowe ds. BTSF są wyznaczane przez państwa członkowskie UE i ponad 80 państw spoza UE w celu koordynowania uczestnictwa w BTSF i nawiązywania kontaktów ze służbami Komisji i wykonawcami. Pracownicy właściwych organów z tych państw zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach BTSF powinni skontaktować się ze swoim krajowym punktem kontaktowym ds. BTSF.

Inne zainteresowane strony z państw spoza UE powinny zwracać się do odpowiedniego wykonawcy odpowiedzialnego za działanie, w którym chcą uczestniczyć.

Pełną listę KPK BTSF można przeglądać, klikając jeden z dwóch poniższych linków, w zależności od wybranego przez Ciebie formatu.


Aby szybko znaleźć KPK BTSF z danego kraju, wpisz nazwę kraju w polu wyszukiwania poniżej i naciśnij ustawienia Zapisz.


Wyszukaj w zakładce Lista KPK z opcjami listy

Jeżeli na liście pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowe dane, prosimy o zapoznanie się z nami pod adresem HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

GEORGIA
GEORGIA
- Inne/kraje spoza UE
Mr Levan DUMBADZE Deputy Head of International relations De...

Mr Levan DUMBADZE

Deputy Head of International relations Department

International Relations Department
National Food Agency LEPL
Ministry of Agriculture of Georgia
M.Gelovani ave. 6 0159 Tbilisi
GEORGIA

Contact Details

levan.dumbadze@nfa.gov.ge dumbadze@outlook.com
levan.dumbadze@nfa.gov.ge
dumbadze@outlook.com
Tel: +9950322919168 Fax: +9950322919165 Mobile: +9955770807...
Tel: +9950322919168
Fax: +9950322919165
Mobile: +995577080706