Popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF-a

Nacionalne kontaktne točke za BTSF određuju države članice EU-a i više od 80 zemalja izvan EU-a za koordinaciju sudjelovanja BTSF-a i povezivanje sa službama Komisije i izvođačima. Osoblje nadležnih tijela iz tih zemalja koje je zainteresirano za sudjelovanje u osposobljavanju u okviru BTSF-a trebalo bi kontaktirati sa svojim NCP-om za BTSF.

Druge zainteresirane strane iz trećih zemalja trebale bi se obratiti relevantnom ugovaratelju odgovornom za aktivnost u kojoj žele sudjelovati.

Potpuni popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF- a možete pregledati klikom na jednu od dvije poveznice u nastavku, ovisno o odabranom formatu.


Kako biste brzo pronašli NCP za BTSF iz određene zemlje, unesite ime zemlje u okvir za pretraživanje u nastavku i pritisnite postavke Spremi.


Pretražite karticu Popis nacionalnih kontaktnih točaka s opcijama prikaza popisa

Ako uočite bilo kakve netočne podatke na popisu, obavijestite nas na HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Zemlja: [[Zemlja]]
Status:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 17/07/2024
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
SRBIJA (RS) - Država kandidatkinja

Gđa Milanka Davidovic

Načelnik Odjela za međunarodnu suradnju

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i upravljanja vodama

Ulica Nemanjina 22 – 26, Beograd, SERBIA

Gđa Snezana Savcic Petric

Zamjenik NCP-a za BTSF

Voditelj Skupine za međunarodnu suradnju i analizu rizika u fitosanitarnom području i u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

Uprava za zaštitu bilja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i upravljanja vodama

Ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, SERBIA

Contact Details

Tel/faks:  + 381 11 3620190

Molba: + 381 64 82 35 621

Tel/faks:  + 381 11 2600 081

Φоb:  + 381 64 80 55 877


TURSKA (TR) - Država kandidatkinja

G. Barıφ YILMAZ

Inžinjer

Glavna uprava za hranu i kontrolu

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

Universiteler Mah. Dumlupinar Bulvari br.:161

06800, Çankaya, Ankara, Turska

Φule KARAHφSAR BERÇφK

Stručnjak/stručnjakinja za EU

Glavna uprava za Europsku uniju i vanjske odnose

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

Eskisehir Yolu 9. Km.

06530 Lodumlu, Ankara, Turska

Contact Details

Tel.: + 90 312 258 77 73 Tel.:
+ 90 312 287 33 60/4536

ALBANIJA (AL) - Država kandidatkinja

Gejsa Dervishi

Stručnjak, Glavna uprava za razvoj u području sigurnosti hrane, veterinarstva, biljnog zdravstva i ribarstva,
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Boulevard „Dëshmoret e Kombit”, br. 2, Tirana, Albanija


Contact Details

Tel.: + 355 676323117

BOSNA I HERCEGOVINA (BA) - Zemlja potencijalna kandidatkinja

G. Džemil Hajrić

Ravnatelj

Agencija za sigurnost hrane BiH/Agencija za sigurnost hrane B &H

Kneza Višeslava bb, 88000 Mostar BOSNIA I HERZEGOVINA

G. Aleksandar Nemet

Suradnik za veterinarsku epidemiologiju

Veterinarski ured,
Ministarstvo vanjske trgovine i gospodarskih odnosa

Maršala Tita 9a/II, 71000 Sarajevo BOSNIA I HERZEGOVINA

M.Sc. Nenad Čolaković

Načelnik Odjela za zaštitu zdravlja bilja

Ministarstvo vanjske trgovine i gospodarskih
odnosa BiH za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a, 71000 Sarajevo BOSNIA I HERZEGOVINA

Contact Details

Tel: + 387 36 336 950 Faks: +
387 62 336 990 Mob.
+ 387 62 330 612

Tel: + 387 33 565 746 Telefaks: + 387 33 565
725

Tel: + 387 33 290 700 Telefaks: + 387 33 290
711

KOSOVO (XK) - Zemlja potencijalna kandidatkinja

G. Bekim Hoxha

Vršitelj dužnosti izvršnog direktora

Vlada kosovske agencije za hranu i veterinarstvo

KOSOVO

Contact Details

Tel.:   + 381 200 38 333 Mob:
+ 383117225 Telefaks:
  + 381 385 51 962

LIHTENŠTAJN - Zemlja EFTA-e/EGP-a

Dr. Wolfgang Burtscher

Abteilungsleiter Lebensmittelkontrolle

AMT für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen (ALKVW)

Postplatz 2
Postfach 37
LI – 9494 Schaan LIECHTENSTEIN

Contact Details

Tel. + 423 236 73 21 Telefaks:
+ 423 236 73 10

NORVEŠKA - Zemlja EFTA-e/EGP-a

Gđa Hilde Marie Huseby Auberg

Norveško tijelo za sigurnost hrane

PO Box 383
NO – 2381 Brumunddal NORWAY

Contact Details

Tel.: + 47 22 77 85 09 Mob:
+ 47 959 94 598


ŠVICARSKA - Zemlja EFTA-e/EGP-a

G. Edoardo Giani

Savezni ured za sigurnost hrane i veterinarske poslove

Schwarzenburgstrasse, 155
CH – 3003 Bern SWITZERLAND

Contact Details

Tel.: + 41 58 469 79 93


ISLAND - Zemlja EFTA-e/EGP-a

Gđa Ástfríður Sigurðardóttir

Islandsko tijelo za hranu i veterinarstvo

Austurvegur, 64 IS – 800 Selfoss ICELAND

Contact Details

Tel.:  + 354 530 4800 Telefaks:
+ 354 530 4801

ALŽIR - Ostalo/zemlja izvan EU-a

Karim Boughalem

(Aspekti Sanitaires) Directeur Services Vétérinaires

Ministère de l’Agriculture, Développement rural et de la Pêche

12 pukovnik Boulevard Amirouche 16000 ALGERIA

Mme Amal Benchehida

(Spekti Phytosanitaires)

Direction de Protection des Végétaux et des Contrôles Techniques (DPVCT)

6, bis Rue des Frères Ouadek Hassan Badi, BP 119. 16200 ALŽIR

Contact Details

Tel:  + 213 23 503 508
Tel:  + 213 23 503 173 Faks:
+ 213 23 503 177