Κατάλογος εθνικών σημείων επαφής BTSF

Τα εθνικά σημεία επαφής BTSF (ΕΣΕ BTSF) ορίζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και από περισσότερες από 80 χώρες εκτός ΕΕ για τον συντονισμό της συμμετοχής του BTSF και την επικοινωνία με τις υπηρεσίες και τους αναδόχους της Επιτροπής. Το προσωπικό της αρμόδιας αρχής από τις εν λόγω χώρες που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε κατάρτιση BTSF θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ΕΣΕ του BTSF.

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη από τρίτες χώρες θα πρέπει να αναφέρονται στον αντίστοιχο ανάδοχο που είναι υπεύθυνος για τη δραστηριότητα στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο εθνικών σημείων επαφής BTSF κάνοντας κλικ σε έναν από τους δύο παρακάτω συνδέσμους, ανάλογα με τη μορφή της επιλογής σας.


Για να βρείτε γρήγορα το ΕΣΕ BTSF από μια συγκεκριμένη χώρα, αναγράψτε το όνομα της χώρας στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης και πατήστε «Αποθήκευση ρυθμίσεων».


Αναζήτηση στην καρτέλα Κατάλογος NCP με επιλογές προβολής καταλόγου

Εάν εντοπίσετε λανθασμένα στοιχεία στον κατάλογο, ενημερώστε μας στη διεύθυνση HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Χώρα: [[Χώρα]]
Κατάσταση: [[Καθεστώς]]

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 1/12/2023
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
SERBIA (RS)
SERBIA (RS)
- Υποψήφια χώρα
Mrs Milanka Davidovic Head of Department for International c...

Mrs Milanka Davidovic

Head of Department for International cooperation

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Nemanjina Street 22-26, Belgrade, SERBIA

Mrs Snezana Savcic Petric

Deputy BTSF NCP

Head of the Group for International Cooperation and risk analysis in the Phytosanitary Field and the field of food and feed safety

Plant Protection Directorate

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Omladinskih brigada 1 Street, New Belgrade, SERBIA

Contact Details

m.davidovic@minpolj.gov.rs snezana.savcicpetric@minpolj.gov....
m.davidovic@minpolj.gov.rs
snezana.savcicpetric@minpolj.gov.rs
Tel/ Fax:  +381 11 3620190 Mob: +381 64 82 35 621Tel/Fax: ...

Tel/ Fax:  +381 11 3620190

Mob: +381 64 82 35 621

Tel/Fax:  +381 11 2600 081

Моb:  +381 64 80 55 877


TÜRKIYE (TR)
TÜRKIYE (TR)
- Υποψήφια χώρα
Mr. Barış YILMAZ Engineer Directorate General for Food an...

Mr. Barış YILMAZ

Engineer

Directorate General for Food and Control

Ministry of Agriculture and Forestry

Universiteler Mah. Dumlupinar Bulvari No:161

06800, Çankaya, Ankara, TÜRKIYE

Şule KARAHİSAR BERÇİK

EU Specialist

Directorate General for European Union and Foreign Relations

Ministry of Agriculture and Forestry

Eskisehir Yolu 9. Km.

06530 Lodumlu, Ankara, TÜRKIYE

Contact Details

baris.yilmaz@tarimorman.gov.tr sule.karahisar@tarimorman.gov...
baris.yilmaz@tarimorman.gov.tr
sule.karahisar@tarimorman.gov.tr
Tel: +90 312 258 77 73 Tel: +90 312 287 33 60/4536
Tel: +90 312 258 77 73
Tel: +90 312 287 33 60/4536

ALBANIA (AL)
ALBANIA (AL)
- Υποψήφια χώρα
Nikolla Puraveli Head of Sector, Directorate of Food Safety ...

Nikolla Puraveli

Head of Sector, Directorate of Food Safety Policies
Ministry of Agriculture and Rural Development

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.2, Tiranë,  Albania


Contact Details

Nikolla.Puraveli@bujqesia.gov.al
Nikolla.Puraveli@bujqesia.gov.al
Tel: +355 676302737
Tel: +355 676302737

BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA)
BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA)
-
Potential Candidate Country
Potential Candidate Country
Mr Džemil Hajrić Director Agencija za sigurnost hrane BiH...

Mr Džemil Hajrić

Director

Agencija za sigurnost hrane BiH/Food Safety Agency of B&H

Kneza Višeslava bb, 88000 Mostar BOSNIA AND HERZEGOVINA

Mr Aleksandar Nemet

Associate for Veterinary Epidemiology

Veterinary Office
Ministry of Foreign Trade and Economic Relations

Maršala Tita 9a/II, 71000 Sarajevo BOSNIA AND HERZEGOVINA

M.Sc. Nenad Čolaković

Head of Department for Plant Health Protection

Ministry of Foreign Trade and Economic Relation
Administration of BiH for Plant Health Protection

Maršala Tita 9a, 71000 Sarajevo BOSNIA AND HERZEGOVINA

Contact Details

hajric@fsa.gov.baaleksandar.nemet@vet.gov.banenad.colakovic@u...
hajric@fsa.gov.ba
aleksandar.nemet@vet.gov.ba
nenad.colakovic@uzzb.gov.ba
Tel:+387 36 336 950 Fax:+387 62 336 990 Mob.: +387 62 330 6...
Tel:+387 36 336 950
Fax:+387 62 336 990
Mob.: +387 62 330 612

Tel:+387 33 565 746
Fax:+387 33 565 725

Tel:+387 33 290 700
Fax:+387 33 290 711

KOSOVO (XK)
KOSOVO (XK)
- Δυνητική υποψήφια χώρα
Mr. Bekim Hoxha Acting Executive Director Food and Veteri...

Mr. Bekim Hoxha

Acting Executive Director

Food and Veterinary Agency Government Of Kosovo

KOSOVO

Contact Details

bekim.hoxha@rks-gov.net
bekim.hoxha@rks-gov.net
Tel:   +381 200 38 333 Mob: +383 117 225 Fax:  +381 385...
Tel:   +381 200 38 333
Mob: +383 117 225
Fax:  +381 385 51 962

LIECHTENSTEIN
LIECHTENSTEIN
-
EFTA/EEA Country
EFTA/EEA Country
Dr. Wolfgang Burtscher Abteilungsleiter Lebensmittelkontroll...

Dr. Wolfgang Burtscher

Abteilungsleiter Lebensmittelkontrolle

Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen (ALKVW)

Postplatz 2
Postfach 37
LI – 9494 Schaan LIECHTENSTEIN

Contact Details

wolfgang.burtscher@llv.li
wolfgang.burtscher@llv.li
Tel.  +423 236 73 21 Fax: +423 236 73 10
Tel.  +423 236 73 21
Fax: +423 236 73 10

NORWAY
NORWAY
-
EFTA/EEA Country
EFTA/EEA Country
Ms Hilde Marie Huseby Auberg The Norwegian Food Safety Autho...

Ms Hilde Marie Huseby Auberg

The Norwegian Food Safety Authority

P.O. Box 383
NO – 2381 Brumunddal NORWAY

Contact Details

training.saferfood@mattilsynet.no
training.saferfood@mattilsynet.no
Tel: +47 22 77 85 09Mob: +47 959 94 598
Tel: +47 22 77 85 09
Mob: +47 959 94 598


SWITZERLAND
SWITZERLAND
- Χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ
Mr Edoardo Giani Federal Food Safety and Veterinary Office ...

Mr Edoardo Giani

Federal Food Safety and Veterinary Office

Schwarzenburgstrasse, 155
CH – 3003 Bern SWITZERLAND

Contact Details

btsf@blv.admin.ch
btsf@blv.admin.ch
Tel: +41 58 469 79 93

Tel: +41 58 469 79 93


ICELAND
ICELAND
- Χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ
Ms Ástfríður Sigurðardóttir Icelandic Food and Veterina...

Ms Ástfríður Sigurðardóttir

Icelandic Food and Veterinary Authority

Austurvegur, 64 IS – 800 Selfoss ICELAND

Contact Details

btsf@mast.is
btsf@mast.is
Tel:  +354 530 4800 Fax: +354 530 4801
Tel:  +354 530 4800
Fax: +354 530 4801

ALGERIA
ALGERIA
-
Other Non-EU Country
Other Non-EU Country
Mr Karim Boughalem(Aspects Sanitaires) Directeur Services V�...

Mr Karim Boughalem

(Aspects Sanitaires) Directeur Services Vétérinaires

Ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche

12 Boulevard Colonel Amirouche 16000 ALGERIA

Mme Amal Benchehida

(Aspects Phytosanitaires)

Direction de Protection des Végétaux et des Contrôles Techniques (DPVCT)

6, bis Rue des Frères Ouadek Hassan Badi, BP 119. 16200 ALGERIA

Contact Details

dsval@minagri.dz madr.dpvct@hotmail.fr
dsval@minagri.dz
madr.dpvct@hotmail.fr
Tel:  +213 23 503 508 Tel:  +213 23 503 173 Fax: +213 23 ...
Tel:  +213 23 503 508
Tel:  +213 23 503 173
Fax: +213 23 503 177