Förteckning över nationella kontaktpunkter för BTSF

De nationella kontaktpunkterna för BTSF utses av EU:s medlemsstater och över 80 länder utanför EU för att samordna BTSF:s deltagande och samarbeta med kommissionens avdelningar och uppdragstagare. Personal vid behöriga myndigheter från dessa länder som är intresserade av att delta i BTSF-utbildning bör kontakta sin nationella kontaktpunkt för BTSF.

Andra berörda parter från länder utanför EU bör hänvisa till den relevanta entreprenör som ansvarar för den verksamhet som de vill delta i.

Du kan se hela BTSF NCP-listan genom att klicka på en av de två länkarna nedan beroende på vilket format du väljer.


För att snabbt hitta den nationella kontaktpunkten för BTSF från ett visst land, ange landets namn i sökrutan nedan och klicka på Spara inställningar.


Sök i fliken NCP-lista med alternativ för visningslista

Om du upptäcker felaktiga uppgifter i listan kan du meddela oss på HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

NEDERLÄNDERNA (NL) 15,9 - EU-medlemsstat

Denitsa Petrova

Kvalificerad expert

Kontroll av veterinärmedicinska läkemedel Direktoratet för
bulgariska myndigheten för livsmedelssäkerhet

15a Pencho Slaveikov blvd, 1606 Sofia, BULGARIEN


Ställföreträdare:

Petia Tasseva

Statlig expert

Politik för direktoratet för den jordbruksbaserade livsmedelskedjan
Ministeriet för jordbruk, livsmedel och skogsbruk

55 Hristo Botev blvd, 1040 Sofia BULGARIEN

Contact Details

Tfn: + 359 2 9159 864


Tfn: + 369 985 11 305