Zoznam národných kontaktných miest BTSF

Národné kontaktné miesta BTSF (NKM BTSF) určujú členské štáty EÚ a viac ako 80 krajín mimo EÚ s cieľom koordinovať účasť BTSF a spolupracovať s útvarmi Komisie a dodávateľmi. Zamestnanci príslušných orgánov z týchto krajín, ktorí majú záujem zúčastniť sa na odbornej príprave BTSF, by sa mali obrátiť na svoje NKM BTSF.

Ostatné zainteresované strany z krajín mimo EÚ by sa mali obrátiť na príslušného dodávateľa zodpovedného za činnosť, na ktorej sa chcú zúčastniť.

Úplný zoznam NKM BTSF si môžete zobraziť kliknutím na jeden z dvoch odkazov uvedených nižšie v závislosti od formátu vášho výberu.


Ak chcete rýchlo nájsť NKM BTSF z konkrétnej krajiny, zadajte názov krajiny do políčka na vyhľadávanie a stlačte nastavenia Save (Uložiť).


Vyhľadávanie na karte Zoznam národných kontaktných miest s možnosťami Zobraziť zoznam

Ak zistíte nesprávne údaje v zozname, informujte nás na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

BULHARSKO (BG) - Členský štát EÚ

Pani Denitsa Petrova

Hlavný odborný poradca

Kontrola veterinárnych liekov Riaditeľstvo
Bulharskej agentúry pre bezpečnosť potravín

15A Pencho Slaveikov blvd, 1606 Sofia, BULGARIA


Zástupca/zástupcovia:

Petia Tasseva

Štátny expert

Politiky v oblasti agropotravinového reťazca Riaditeľstvo
ministerstva poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

55 Hristo Botev blvd, 1040 Sofia BULGARIA

Contact Details

Tel.: + 359 2 9159 864


Tel.: + 369 985 11 305