Wykaz krajowych punktów kontaktowych BTSF

Krajowe punkty kontaktowe ds. BTSF są wyznaczane przez państwa członkowskie UE i ponad 80 państw spoza UE w celu koordynowania uczestnictwa w BTSF i nawiązywania kontaktów ze służbami Komisji i wykonawcami. Pracownicy właściwych organów z tych państw zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach BTSF powinni skontaktować się ze swoim krajowym punktem kontaktowym ds. BTSF.

Inne zainteresowane strony z państw spoza UE powinny zwracać się do odpowiedniego wykonawcy odpowiedzialnego za działanie, w którym chcą uczestniczyć.

Pełną listę KPK BTSF można przeglądać, klikając jeden z dwóch poniższych linków, w zależności od wybranego przez Ciebie formatu.


Aby szybko znaleźć KPK BTSF z danego kraju, wpisz nazwę kraju w polu wyszukiwania poniżej i naciśnij ustawienia Zapisz.


Wyszukaj w zakładce Lista KPK z opcjami listy

Jeżeli na liście pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowe dane, prosimy o zapoznanie się z nami pod adresem HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

BUŁGARIA (BG) - Państwo członkowskie UE

Pani Denitsa Petrova

Starszy specjalista

Kontrola weterynaryjnych produktów leczniczych Dyrekcja
Bułgarska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności

15A Pencho Slaveikov blvd, 1606 Sofia, BUŁGARIA


Zastępca/zastępca:

Petia Tasseva

Ekspert państwowy

Polityka dotycząca łańcucha rolno-spożywczego Dyrekcja
Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa

55 Hristo Botev blvd, 1040 Sofia BULGARIA

Contact Details

Nr tel.: +359 2 9159 864


Nr tel.: +369 985 11 305