BTSF valstu kontaktpunktu saraksts

BTSF valstu kontaktpunktus (BTSF VKP) izraugās ES dalībvalstis un vairāk nekā 80 trešās valstis, lai koordinētu BTSF dalību un sadarbotos ar Komisijas dienestiem un darbuzņēmējiem. Kompetento iestāžu darbiniekiem no šīm valstīm, kas ir ieinteresētas piedalīties BTSF apmācībā, būtu jāsazinās ar savu BTSF VKP.

Citām ieinteresētajām personām no trešām valstīm būtu jāatsaucas uz attiecīgo līgumslēdzēju, kas atbild par darbību, kurā tās vēlas piedalīties.

Pilnu BTSF VKP sarakstu varat apskatīt, noklikšķinot uz vienas no divām turpmāk norādītajām saitēm atkarībā no izvēlētā formāta.


Lai ātri atrastu BTSF VKP no konkrētas valsts, zemāk redzamajā meklēšanas lodziņā ievadiet valsts nosaukumu un nospiediet iestatījumus “Saglabāt”.


Cilnē “VKP saraksts” meklēt ar opcijām “Skatīt sarakstu”

Ja sarakstā atrodat nepareizu informāciju, dariet mums zināmu HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

BULGĀRIJA (BG) - ES dalībvalsts

Denitsa Petrova

Vecākā eksperte

Veterināro zāļu kontroles direktorāts
Bulgārijas Pārtikas nekaitīguma aģentūra

15A Pencho Slaveikov blvd, 1606 Sofia, BULGĀRIJA


Deputāts(-i):

Petia Tasseva

Valsts eksperts

Lauksaimniecības un pārtikas aprites politikas direktorāts Lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības
ministrija

55 Hristo Botev blvd, 1040 Sofia BULGARIA

Contact Details

Tālr.: + 359 2 9159 864


Tālr.: + 369 985 11 305