BTSF nacionalinių informacijos centrų sąrašas

BTSF nacionalinius informacijos centrus (BTSF NKP) skiria ES valstybės narės ir daugiau kaip 80 ES nepriklausančių šalių, kurie koordinuoja BTSF dalyvavimą ir palaiko ryšius su Komisijos tarnybomis ir rangovais. Šių šalių kompetentingų institucijų darbuotojai, norintys dalyvauti BTSF mokymuose, turėtų kreiptis į savo BTSF NKP.

Kitos suinteresuotosios šalys iš ES nepriklausančių šalių turėtų kreiptis į atitinkamą rangovą, atsakingą už veiklą, kurioje jos nori dalyvauti.

Visą BTSF NKP sąrašą galite peržiūrėti spustelėję vieną iš dviejų toliau pateiktų nuorodų, priklausomai nuo pasirinkto formato.


Norėdami greitai rasti konkrečios šalies BTSF NKP, toliau esančiame paieškos laukelyje įrašykite šalies pavadinimą ir spauskite „Išsaugoti“ nuostatas.


Paieška NKP sąrašo kortelėje „Peržiūrėti sąrašą“

Pastebėję neteisingą informaciją sąraše, praneškite mums adresu HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

BULGARIJA (BG) - ES valstybė narė

Denitsa Petrova

Vyresnysis ekspertas

Veterinarinių vaistų kontrolės direktoratas
Bulgarijos maisto saugos agentūra

15A Pencho Slaveikov blvd, 1606 Sofija, BULGARIA


Pavaduotojas (-ai):

Petia Tasseva

Valstybės ekspertas

Žemės ūkio, maisto ir miškininkystės
ministerijos Žemės ūkio ir maisto grandinės direktoratas

55 Hristo Botev blvd, 1040 Sofia BULGARIA

Contact Details

Tel.: + 359 2 9159 864


Tel.: + 369 985 11 305