Popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF-a

Nacionalne kontaktne točke za BTSF određuju države članice EU-a i više od 80 zemalja izvan EU-a za koordinaciju sudjelovanja BTSF-a i povezivanje sa službama Komisije i izvođačima. Osoblje nadležnih tijela iz tih zemalja koje je zainteresirano za sudjelovanje u osposobljavanju u okviru BTSF-a trebalo bi kontaktirati sa svojim NCP-om za BTSF.

Druge zainteresirane strane iz trećih zemalja trebale bi se obratiti relevantnom ugovaratelju odgovornom za aktivnost u kojoj žele sudjelovati.

Potpuni popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF- a možete pregledati klikom na jednu od dvije poveznice u nastavku, ovisno o odabranom formatu.


Kako biste brzo pronašli NCP za BTSF iz određene zemlje, unesite ime zemlje u okvir za pretraživanje u nastavku i pritisnite postavke Spremi.


Pretražite karticu Popis nacionalnih kontaktnih točaka s opcijama prikaza popisa

Ako uočite bilo kakve netočne podatke na popisu, obavijestite nas na HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

BUGARSKA (BG) - Država članica EU-a

Gđa Denitsa Petrova

Viši stručnjak

Kontrola veterinarsko-medicinskih proizvoda Uprava
Bugarska agencija za sigurnost hrane

15A Pencho Slaveikov blvd, 1606 Sofija, BUGARIJA


Zamjenici:

Gđa Petia Tasseva

Državni stručnjak

Politike u poljoprivredno-prehrambenom lancu
Uprava za poljoprivredu, hranu i šumarstvo

Hristo Botev blvd, 1040 Sofija BULGARIJA

Contact Details

Tel.: + 359 2 9159 864


Tel.: + 369 985 11 305