Κατάλογος εθνικών σημείων επαφής BTSF

Τα εθνικά σημεία επαφής BTSF (ΕΣΕ BTSF) ορίζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και από περισσότερες από 80 χώρες εκτός ΕΕ για τον συντονισμό της συμμετοχής του BTSF και την επικοινωνία με τις υπηρεσίες και τους αναδόχους της Επιτροπής. Το προσωπικό της αρμόδιας αρχής από τις εν λόγω χώρες που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε κατάρτιση BTSF θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ΕΣΕ του BTSF.

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη από τρίτες χώρες θα πρέπει να αναφέρονται στον αντίστοιχο ανάδοχο που είναι υπεύθυνος για τη δραστηριότητα στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο εθνικών σημείων επαφής BTSF κάνοντας κλικ σε έναν από τους δύο παρακάτω συνδέσμους, ανάλογα με τη μορφή της επιλογής σας.


Για να βρείτε γρήγορα το ΕΣΕ BTSF από μια συγκεκριμένη χώρα, αναγράψτε το όνομα της χώρας στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης και πατήστε «Αποθήκευση ρυθμίσεων».


Αναζήτηση στην καρτέλα Κατάλογος NCP με επιλογές προβολής καταλόγου

Εάν εντοπίσετε λανθασμένα στοιχεία στον κατάλογο, ενημερώστε μας στη διεύθυνση HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ (BG) - Κράτος μέλος ΕΕ

Κα Denitsa Petrova

Ανώτερος εμπειρογνώμων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ των

15a Pencho Slaveikov blvd, 1606 Sofia, BULGARIA


Αναπληρωτής (-οι):

Κα Petia Tasseva

Κρατικός εμπειρογνώμονας

Πολιτική για την αγροδιατροφική αλυσίδα Διεύθυνση
Υπουργείου Γεωργίας, Τροφίμων και Δασοκομίας

55 Hristo Botev blvd, 1040 Sofia BULGARIA

Contact Details

Τηλέφωνο: + 359 2 9159 864


Τηλέφωνο: + 369 985 11 305