Liste over nationale kontaktpunkter for BTSF

De nationale BTSF-kontaktpunkter ( BTSF NCP'er) udpeges af EU-medlemsstaterne og over 80 lande uden for EU til at koordinere BTSF-deltagelse og samarbejde med Kommissionens tjenestegrene og kontrahenter. Personale fra de kompetente myndigheder fra disse lande, der er interesserede i at deltage i BTSF-uddannelse, bør kontakte deres nationale kontaktpunkt for BTSF.

Andre interesserede parter fra lande uden for EU bør henvise til den relevante kontrahent, der er ansvarlig for den aktivitet, de ønsker at deltage i.

Du kan se hele BTSF-listen over nationale kontaktpunkter ved at klikke på et af de to links nedenfor afhængigt af, hvilket format du har valgt.


For hurtigt at finde det nationale kontaktpunkt for BTSF fra et bestemt land skal du indtaste landets navn i søgefeltet nedenfor og trykke på Gem indstillinger.


Søg i fanebladet med visningsliste

Hvis du finder ukorrekte oplysninger på listen, bedes du kontakte os på HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

BULGARIEN (BG) - EU-medlemsstat

Denitsa Petrova

Ledende ekspert

Kontrol med veterinærlægemidler — Direktoratet for det
bulgarske fødevaresikkerhedsagentur

15a Pencho Slaveikov blvd, 1606 Sofia, BULGARIA


Stedfortræder (er):

Petia Tasseva

Statsekspert

Politikker vedrørende landbrugsfødevarekædens direktorat
for landbrug, fødevarer og skovbrug

55 Hristo Botev blvd, 1040 Sofia BULGARIA

Contact Details

Tlf.: + 359 2 9159 864


Tlf.: + 369 985 11 305