Seznam národních kontaktních míst BTSF

Národní kontaktní místa BTSF určí členské státy EU a více než 80 zemí mimo EU, aby koordinovaly účast BTSF a spolupracovaly s útvary Komise a dodavateli. Pracovníci příslušných orgánů z těchto zemí, kteří mají zájem účastnit se školení BTSF, by se měli obrátit na své národní kontaktní místo BTSF.

Ostatní zúčastněné strany ze zemí mimo EU by se měly obrátit na příslušného dodavatele odpovědného za činnost, jíž se chtějí účastnit.

Úplný seznam NCP BTSF si můžete zobrazit kliknutím na jeden ze dvou níže uvedených odkazů v závislosti na formátu, který si zvolíte.


Pro rychlé nalezení národního kontaktního místa BTSF z konkrétní země zadejte název země v rámečku níže a klikněte na Uložit nastavení.


Vyhledávání v záložce Seznam NCP s možnostmi zobrazení seznamu

Pokud v seznamu zjistíte nesprávné údaje, sdělte nám to na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

BULHARSKO (BG) - Členský stát EU

Paní Denitsa Petrová

Vedoucí odborník

Ředitelství pro kontrolu veterinárních léčivých přípravků
Bulharská agentura pro bezpečnost potravin

15A Pencho Slaveikov blvd, 1606 Sofia, BULHARSKO


Zástupce/náměstky:

Paní Petia Tasseva

Státní odborník

Politiky týkající se zemědělsko-potravinového řetězce –
Ředitelství pro zemědělství, výživu a lesnictví

55 Hristo Botev blvd, 1040 Sofia BULGARIA

Contact Details

Tel.: +359 2 9159 864


Tel.: +369 985 11 305