Списък на националните звена за контакт на BTSF

Националните звена за контакт на BTSF (НЗК на BTSF) се определят от държавите — членки на ЕС, и над 80 държави извън ЕС, които да координират участието на BTSF и да поддържат връзка със службите и изпълнителите на Комисията. Служителите на компетентните органи от тези държави, които проявяват интерес към участие в обучение по линия на BTSF, следва да се свържат със своите национални звена за контакт на BTSF.

Други заинтересовани страни от държави извън ЕС следва да посочват съответния изпълнител, отговорен за дейността, в която желаят да участват.

Можете да видите пълния списък с НЗК на BTSF, като щракнете върху една от двете връзки по-долу в зависимост от избрания от вас формат.


За да намерите бързо НЗК на BTSF от конкретна държава, въведете името на държавата в полето за търсене по-долу и натиснете Save настройки.


Търсене в раздел Списък на НЗК с опции за преглед на списъка

Ако откриете неточни данни в списъка, уведомете ни на адрес HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

БЪЛГАРИЯ (BG) - Държава — членка на ЕС

Г-жа Деница Петрова

Старши експерт

Дирекция „Контрол на ветеринарномедицинските продукти“ —
Българска агенция по безопасност на храните

Бул. „Пенчо Славейков“ № 15, София 1606, БЪЛГАРИЯ


Заместник (и):

Г-жа Petia Tasseva

Държавен експерт

Дирекция „Политики относно агрохранителната верига“
Министерство на земеделието, храните и горите

Бул. „Христо Ботев“ № 55, София БЪЛГАРИЯ 1040

Contact Details

Тел.: + 359 2 9159 864


Тел.: + 369 985 11 305