Förteckning över nationella kontaktpunkter för BTSF

De nationella kontaktpunkterna för BTSF utses av EU:s medlemsstater och över 80 länder utanför EU för att samordna BTSF:s deltagande och samarbeta med kommissionens avdelningar och uppdragstagare. Personal vid behöriga myndigheter från dessa länder som är intresserade av att delta i BTSF-utbildning bör kontakta sin nationella kontaktpunkt för BTSF.

Andra berörda parter från länder utanför EU bör hänvisa till den relevanta entreprenör som ansvarar för den verksamhet som de vill delta i.

Du kan se hela BTSF NCP-listan genom att klicka på en av de två länkarna nedan beroende på vilket format du väljer.


För att snabbt hitta den nationella kontaktpunkten för BTSF från ett visst land, ange landets namn i sökrutan nedan och klicka på Spara inställningar.


Sök i fliken NCP-lista med alternativ för visningslista

Om du upptäcker felaktiga uppgifter i listan kan du meddela oss på HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Medlemsstat: [[Land]]
Ställning:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 21/05/2024
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
POLEN (PL) - EU-medlemsstat

Agnieszka Maćków, DVM

EU:s kontor för utländskt samarbete

Allmänna veterinärinspektionen

Wspólna gatan 30, 00–930 Warszawa POLEN


Agnieszka Szczepańska-Gendek

Mateusz Lubański


Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia/Avdelningen för livsmedels- och näringssäkerhet

Główny Inspektorat Sanitarny/Huvudinspektoratet för sanitära frågor

UL. Targowa 65, 03–729 Warszawa/65 Targowa St, 03–729 Warszawa POLAND

Contact Details

Tfn: + 48 22 623 18 51

Tfn (växel): + 48 22 34 53 446
PORTUGAL (PT) - EU-medlemsstat

Generaldirektoratet för livsmedels- och veterinärfrågor

Campo Grande 50, 1770–093 Lisboa PORTUGAL

Contact Details

Tfn: + 351 213 239 584 Tfn:
+ 351 213 239 500

RUMÄNIEN (RO) - EU-medlemsstat

Alecsandra Dida Cozachievici
Elena Dragomir


Myndigheten för veterinär hälsa och livsmedelssäkerhet

Piata Presi Libere, nr 1, D1, 1 distrikt, 013701 Bukarest RUMÄNIEN

Contact Details

Tfn (växel):  + 40372 184 976 fax:
+ 40372 184 993

ÖSTERRIKE (AT) 329,0 - EU-medlemsstat

ING. David Belás

Växelvis:

ING. Icke-ubica Hózová

Ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling, avdelning för livsmedelssäkerhet och nutrition

Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava SLOVAKIEN

Contact Details

Tfn (växel): + 421 2 59 266 556

Tfn (växel): + 421 2 59 266 564

NEDERLÄNDERNA (NL) - EU-medlemsstat

Suzana Marolt

Sloveniens förvaltning för livsmedelssäkerhet, veterinärsektorn och växtskydd

Dunajska cesta 22, 1000 Ljublana SLOVENIEN

Contact Details

Tfn (växel):  + 386 1 300 13 00 fax:
+ 386 1 300 13 56

TJECKIEN (CZ) - EU-medlemsstat

DELEGERAD AKT. Paloma Cervera Lucini

Underdirektör Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
c/Alcalá 56 (despacho 444) 28014 Madrid SPANIEN

D. José Luis Saéz Llorente

Underdirektör Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
c/Almagro 33, 2a planta, 28010 Madrid SPANIEN

Contact Details

Tfn (växel): + 34 91 338 0496 fax:
+ 34 91 338 0238
Tfn (växel):  + 34 91 347 40 60 fax:
+ 34 91 347 82 99

SVERIGE (SE) - EU-medlemsstat

Annie Sattari

Livsmedelsverket

Fält 622, 751 26 Uppsala SVERIGE

Contact Details

Tfn (växel): + 46 18 17 55 00

FÖRENADE KUNGARIKET (UK) - Utanför EU

Sharon Lynn


Charlotte Camilleri


Myndigheten för livsmedelsnormer

FOSS House
Peasholme Gree, York, YO1 7PR, England UK
För kontaktuppgifter till den nationella kontaktpunkten Nordirland, klicka nedan:

Den nationella kontaktpunkten Nordirland
Contact Details

Tfn (växel): + 44 7977 292 262REPUBLIKEN NORDMAKEDONIEN - Kandidatland

Svetlana TOMESKA MICKOVA, DVM

Avdelningschef

EU:s avdelning för internationellt samarbete,
livsmedels- och veterinärmyndigheten
III Makedonska brigade 20

Makedoniens byggnad, Skopje
REPUBLIKEN NORTH MACEDONIEN 1000

Jasmin Hadji Vasilev

Avdelningschef

Enheten för EU-lagstiftning och europeisk integration
Department for EU and International Cooperation
Food and Veterinary Agency
III Makedonska brigada 20

1000 Skopje
REPUBLIKEN NORTH MACEDONIEN

Contact Details

Tfn (växel):   + 389 2 2457 895 ext. 120
fax:  + 389 2 2457 871 ext. 147
mob: + 389 70 409 430
Tfn + 389 2 2457 895 ext.128 Fax.
+ 389 2 2457 893 ext.147 Mob:
+ 389 70 40 94 34

MONTENEGRO (MIG) - Kandidatland

Mirjana Lekic

Efsas kontaktpunkt i Montenegro

Ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling
för livsmedelssäkerhet, veterinära frågor och växtskyddsfrågor

Serdara Jola Piletica nr 26, 81000 Podgorica MONTENEGRO

Contact Details

Tfn (växel):  + 382 20 201 945