Zoznam národných kontaktných miest BTSF

Národné kontaktné miesta BTSF (NKM BTSF) určujú členské štáty EÚ a viac ako 80 krajín mimo EÚ s cieľom koordinovať účasť BTSF a spolupracovať s útvarmi Komisie a dodávateľmi. Zamestnanci príslušných orgánov z týchto krajín, ktorí majú záujem zúčastniť sa na odbornej príprave BTSF, by sa mali obrátiť na svoje NKM BTSF.

Ostatné zainteresované strany z krajín mimo EÚ by sa mali obrátiť na príslušného dodávateľa zodpovedného za činnosť, na ktorej sa chcú zúčastniť.

Úplný zoznam NKM BTSF si môžete zobraziť kliknutím na jeden z dvoch odkazov uvedených nižšie v závislosti od formátu vášho výberu.


Ak chcete rýchlo nájsť NKM BTSF z konkrétnej krajiny, zadajte názov krajiny do políčka na vyhľadávanie a stlačte nastavenia Save (Uložiť).


Vyhľadávanie na karte Zoznam národných kontaktných miest s možnosťami Zobraziť zoznam

Ak zistíte nesprávne údaje v zozname, informujte nás na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Krajiny: [[Krajina]]
Stav:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 1/12/2023
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
POLAND (PL)
POLAND (PL)
- Členský štát EÚ
Ms Agnieszka Maćków, DVM EU & Foreign Cooperation Offi...

Ms Agnieszka Maćków, DVM

EU & Foreign Cooperation Office

General Veterinary Inspectorate

Wspólna street 30, 00-930 Warszawa POLAND


Agnieszka Szczepańska-Gendek

Mateusz Lubański


Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia / Department of Food and Nutrition Safety

Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate

ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa / 65 Targowa St, 03-729 Warsaw POLAND

Contact Details

agnieszka.mackow@giw.gov.pl btsf.gis@sanepid.gov.pl
agnieszka.mackow@giw.gov.pl

btsf.gis@sanepid.gov.pl
Tel.: +48 22 623 18 51 Tel: +48 22 34 53 446
Tel.: +48 22 623 18 51

Tel: +48 22 34 53 446
PORTUGALSKO (PT) - Členský štát EÚ

Generálne riaditeľstvo pre potravinárstvo a veterinárstvo

Campo Grande 50, 1770 – 043 Lisboa PORTUGALSKO

Contact Details

Tel.: + 351213239584 Tel.:
+ 351 213 239 500

ROMANIA (RO)
ROMANIA (RO)
- Členský štát EÚ
Mrs. Alecsandra Dida Cozachievici Mrs. Elena Dragomir N...

Mrs. Alecsandra Dida Cozachievici
Mrs. Elena Dragomir


National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority

Piata Presei Libere, No 1, D1, 1 District, 013701 Bucharest ROMANIA

Contact Details

btsf@ansvsa.ro
btsf@ansvsa.ro
Tel:  +40372 184 976 Fax: +40372 184 993
Tel:  +40372 184 976
Fax: +40372 184 993

SLOVAKIA (SK)
SLOVAKIA (SK)
- Členský štát EÚ
Ing. David Belás Alternant: Ing. Ľubica Hózová Ministr...

Ing. David Belás

Alternant:

Ing. Ľubica Hózová

Ministry of Agriculture and Rural Development SR Department of Food Safety and Nutrition

Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava SLOVAKIA

Contact Details

david.belas@land.gov.sklubica.hozova@land.gov.sk
david.belas@land.gov.sk
lubica.hozova@land.gov.sk
Tel: +421 2 59 266 556Tel: +421 2 59 266 564
Tel: +421 2 59 266 556

Tel: +421 2 59 266 564

SLOVENIA (SI)
SLOVENIA (SI)
- Členský štát EÚ
Mrs Suzana Marolt The Administration of the Republic of Slov...

Mrs Suzana Marolt

The Administration of the Republic of Slovenia for Food Safety, Veterinary Sector and Plant Protection

Dunajska cesta 22, 1000 Ljublana SLOVENIA

Contact Details

suzana.marolt@gov.si
suzana.marolt@gov.si
Tel:  +386 1 300 13 00 Fax: +386 1 300 13 56
Tel:  +386 1 300 13 00
Fax: +386 1 300 13 56

SPAIN (ES)
SPAIN (ES)
- Členský štát EÚ
Dª. Paloma Cervera Lucini Subdirectora Gral. De Coordinaci�...

Dª. Paloma Cervera Lucini

Subdirectora Gral. De Coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial. AESAN

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
c/Alcalá 56 (despacho 444) 28014 Madrid SPAIN

Luis José Romero González

Subdirector Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria (Agriculture area)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

c/Almagro 33, 2ª planta, 28010 Madrid SPAIN

Contact Details

btsf-aecosan@aesan.gob.esformacionue@mapa.es
btsf-aecosan@aesan.gob.es


formacionue@mapa.es
Tel: + 34 91 338 0496 Fax: +34 91 338 0238 Tel:  +34 91 34...
Tel: + 34 91 338 0496
Fax: +34 91 338 0238
Tel:  +34 91 347 83 51
Fax: +34 91 347 82 99

SWEDEN (SE)
SWEDEN (SE)
- Členský štát EÚ
Ms Johanna Heldén The National Food Agency Box 622, 751 26...

Ms Johanna Heldén

The National Food Agency

Box 622, 751 26 Uppsala SWEDEN

Contact Details

btsfcontactsweden@slv.se
btsfcontactsweden@slv.se
Tel: +46 18 17 55 00
Tel: +46 18 17 55 00

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO (UK) - Iné ako EÚ

Pani Sharon Lynn


Charlotte Camilleri


Agentúra pre potravinové normy

FOSS House
Peasholme Gree, York, YO1 7PR, Anglicko Spojené kráľovstvo
Kontaktné údaje NKM Severné Írsko nájdete na tomto odkaze:

NKM Severné Írsko
Contact Details

Tel. číslo: + 44 7977 292 262REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
- Kandidátska krajina
Ms Svetlana Tomeska Mickova, DVMHead of Department EU and I...

Ms Svetlana Tomeska Mickova, DVM

Head of Department

EU and International Cooperation Department
Food and Veterinary Agency
III Makedonska brigade 20

Macedonia tabak building, 1000 Skopje
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Contact Details

stmickova@fva.gov.mk
stmickova@fva.gov.mk
Tel:   +389 2 2457 895 ext. 120 Fax:  +389 2 2457 871 ext...
Tel:   +389 2 2457 895 ext. 120
Fax:  +389 2 2457 871 ext. 147
Mob: +389 70 409 430

MONTENEGRO (ME)
MONTENEGRO (ME)
- Kandidátska krajina
Ms Mirjana Lekic EFSA Focal Point in Montenegro Ministry of...

Ms Mirjana Lekic

EFSA Focal Point in Montenegro

Ministry of Agriculture and Rural Development
Administration for Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Affairs

Serdara Jola Piletica no. 26, 81000 Podgorica MONTENEGRO

Contact Details

lekicmirjana80@gmail.com
lekicmirjana80@gmail.com
Tel:  +382 20 201 945
Tel:  +382 20 201 945