Zoznam národných kontaktných miest BTSF

Národné kontaktné miesta BTSF (NKM BTSF) určujú členské štáty EÚ a viac ako 80 krajín mimo EÚ s cieľom koordinovať účasť BTSF a spolupracovať s útvarmi Komisie a dodávateľmi. Zamestnanci príslušných orgánov z týchto krajín, ktorí majú záujem zúčastniť sa na odbornej príprave BTSF, by sa mali obrátiť na svoje NKM BTSF.

Ostatné zainteresované strany z krajín mimo EÚ by sa mali obrátiť na príslušného dodávateľa zodpovedného za činnosť, na ktorej sa chcú zúčastniť.

Úplný zoznam NKM BTSF si môžete zobraziť kliknutím na jeden z dvoch odkazov uvedených nižšie v závislosti od formátu vášho výberu.


Ak chcete rýchlo nájsť NKM BTSF z konkrétnej krajiny, zadajte názov krajiny do políčka na vyhľadávanie a stlačte nastavenia Save (Uložiť).


Vyhľadávanie na karte Zoznam národných kontaktných miest s možnosťami Zobraziť zoznam

Ak zistíte nesprávne údaje v zozname, informujte nás na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Krajiny: [[Krajina]]
Stav:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 21/05/2024
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
POĽSKO (PL) - Členský štát EÚ

Pani Agnieszka Maćków, DVM

Úrad EÚ pre zahraničnú spoluprácu

Generálny veterinárny inšpektorát

Ulica Wspólna 30, 00 – 930 Warszawa POĽSKO


Agnieszka Szczepańska-Gendek

Mateusz Lubański


Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia/Department for Food and Nutrition Safety (Oddelenie pre bezpečnosť potravín a výživy)

Główny Inspektorat Sanitarny/hlavný veterinárny inšpektorát

UL. Targowa 65, 03 – 729 Warszawa/65 Targowa St, 03 – 729 Varšavské POĽSKO

Contact Details

Tel.: + 48 22 623 18 51

Tel. číslo: + 48 22 34 53 446
PORTUGALSKO (PT) - Členský štát EÚ

Generálne riaditeľstvo pre potravinárstvo a veterinárstvo

Campo Grande 50, 1770 – 0293 Lisboa PORTUGAL

Contact Details

Tel.: + 351213239584 Tel.:
+ 351 213 239 500

RUMUNSKO (RO) - Členský štát EÚ

Alecsandra Dida Cozachievici
Elena Dragomirová


Orgán národnej sanitárnej veterinárnej a potravinovej bezpečnosti

Piata Presei Libere, č. 1, D1, 1 okres, 013701 Bukurešť RUMUNSKO

Contact Details

Tel. číslo:  + 40372 184 976 Fax:
+ 40372 184 993

RAKÚSKO (AT) 329,0 - Členský štát EÚ

ING. David Belás

Striedavo:

ING. Ľubica Hózová

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odbor bezpečnosti potravín a výživy

Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava SLOVENSKO

Contact Details

Tel. číslo: + 421 2 59 266 556

Tel. číslo: + 421 2 59 266 564

HOLANDSKO (NL) - Členský štát EÚ

Pani Suzana Maroltová

Správa Slovinskej republiky pre bezpečnosť potravín, veterinárny sektor a ochranu rastlín

Dunajska cesta 22, 1000 Ľubana SLOVINSKO

Contact Details

Tel. číslo:  + 386 1 300 13 00 Fax:
+ 386 1 300 13 56

ŠPANIELSKO (ES) - Členský štát EÚ

DA. Paloma Cervera Lucini

Subriaditeľ Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
c/Alcalá 56 (despacho 444) 28014 Madrid SPAIN

D. José Luis Saéz Llorente

Subriaditeľ Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
c/Almagro 33, 2a planta, 28010 Madrid SPAIN

Contact Details

Tel. číslo: + 34 91 338 0496 Fax:
+ 34 91 338 0238
Tel. číslo:  + 34 91 347 40 60 Fax:
+ 34 91 347 82 99

RUMUNSKO (RO) - Členský štát EÚ

Annie Sattariová

Národná potravinová agentúra

Kolónka 622, 751 26 Uppsala ŠVÉDSKO

Contact Details

Tel. číslo: + 46 18 17 55 00

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO (UK) - Iné ako EÚ

Pani Sharon Lynn


Charlotte Camilleri


Agentúra pre potravinové normy

FOSS House
Peasholme Gree, York, YO1 7PR, Anglicko UK
Kontaktné údaje národného kontaktného miesta Severného Írska nájdete nižšie:

NCP Severné Írsko
Contact Details

Tel. číslo: + 44 7977 292 262SEVERNÉ MACEDÓNSKO - Kandidátska krajina

Pani Svetlana TOMESKA MICKOVA, DVM

Vedúci odboru

Oddelenie EÚ a medzinárodnej spolupráce
Potravinová a veterinárna agentúra
III brigáda Makedonska 20

Budova macedónskeho tabaku, 1000 Skopje
REPUBLIKY NORTH MACEDONIA

Jasmin Hadji Vasilev

Vedúci oddelenia

Oddelenie pre právne predpisy EÚ a európsku integráciu
odbor
potravinovej a veterinárnej agentúry
III Makedonska brigada 20

1000 Skopje
REPUBLIKA NORTH MACEDONIA

Contact Details

Tel. číslo:   + 389 2 2457 895 ext. 120
Fax:  + 389 2 2457 871 ext. 147
Mob: + 389 70 409 430
Tel. + 389 2 2457 895 ext.128 Fax.
+ 389 2 2457 893 ext.147 Mob:
+ 389 70 40 94 34

ČIERNA HORA (ME) - Kandidátska krajina

Pani Mirjana Lekicová

Kontaktné miesto EFSA v Čiernej Hore

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
pre bezpečnosť potravín, veterinárne a fytosanitárne záležitosti

Serdara Jola Piletica no. 26, 81000 Podgorica MONTENEGRO

Contact Details

Tel. číslo:  + 382 20 201 945