Wykaz krajowych punktów kontaktowych BTSF

Krajowe punkty kontaktowe ds. BTSF są wyznaczane przez państwa członkowskie UE i ponad 80 państw spoza UE w celu koordynowania uczestnictwa w BTSF i nawiązywania kontaktów ze służbami Komisji i wykonawcami. Pracownicy właściwych organów z tych państw zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach BTSF powinni skontaktować się ze swoim krajowym punktem kontaktowym ds. BTSF.

Inne zainteresowane strony z państw spoza UE powinny zwracać się do odpowiedniego wykonawcy odpowiedzialnego za działanie, w którym chcą uczestniczyć.

Pełną listę KPK BTSF można przeglądać, klikając jeden z dwóch poniższych linków, w zależności od wybranego przez Ciebie formatu.


Aby szybko znaleźć KPK BTSF z danego kraju, wpisz nazwę kraju w polu wyszukiwania poniżej i naciśnij ustawienia Zapisz.


Wyszukaj w zakładce Lista KPK z opcjami listy

Jeżeli na liście pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowe dane, prosimy o zapoznanie się z nami pod adresem HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Państwo: [[Państwo]]
Stan na:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 21/05/2024
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
POLSKA (PL) - Państwo członkowskie UE

Pani Agnieszka Maćków, DVM

UE i Biuro Współpracy Zagranicznej

Główny Inspektorat Weterynarii

Ulica Wspólna 30, 00-930 Warszawa POLSKA


Agnieszka Szczepańska-Gendek

Mateusz Lubański


Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia/Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Główny Inspektorat Sanitarny/Główny Inspektorat Sanitarny

ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa/65 Targowa St., 03-729 Warszawa POLSKA

Contact Details

Nr tel.: +48 22 623 18 51

Nr tel.: +48 22 34 53 446
W PORTUGALII (PT) - Państwo członkowskie UE

Dyrekcja Generalna ds. Żywności i Weterynarii

Campo Grande 50, 1770-093 Lisboa PORTUGALIA

Contact Details

Nr tel.: +351213239584 Tel.:
+351 213 239 500

W RUMUNII (RO) - Państwo członkowskie UE

Pani Alecsandra Dida
Cozachievici Elena Dragomir


Urząd ds. bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego oraz bezpieczeństwa żywności

Piata Presei Libere, nr 1, D1, 1 District, 013701 Bukareszt ROMANIA

Contact Details

Nr tel.:  +40372 184 976 Faks:
+40372 184 993

SŁOWACJA (SK) - Państwo członkowskie UE

ING. David Belás

Prąd przemienny:

ING. ►ubica Hózová

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi SR Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Dobrowicowa 12, 812 66 Bratysława SŁOWACJA

Contact Details

Nr tel.: +421 2 59 266 556

Nr tel.: +421 2 59 266 564

SŁOWENIA (SI) - Państwo członkowskie UE

Pani Suzana Marolt

Urząd Republiki Słowenii ds. Bezpieczeństwa Żywności, Sektora Weterynaryjnego i Ochrony Roślin

Dunajska cesta 22, 1000 Lublana SŁOWENIA

Contact Details

Nr tel.:  +386 1 300 13 00 Faks:
+386 1 300 13 56

HISZPANIA (ES) - Państwo członkowskie UE

DA. Paloma Cervera Lucini

Poddyrektor Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
c/Alcalá 56 (despacho 444) 28014 Madryt HISZPANIA

D. José Luis Saéz Llorente

Poddyrektor Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
c/Almagro 33, 2a planta, 28010 Madrid SPAIN

Contact Details

Nr tel.: +34 91 338 0496 Faks:
+34 91 338 0238
Nr tel.:  +34 91 347 40 60 Faks:
+34 91 347 82 99

SZWECJA (SE) - Państwo członkowskie UE

Annie Sattari

Krajowa Agencja ds. Żywności

Pole 622, 751 26 Uppsala SZWECJA

Contact Details

Nr tel.: +46 18 17 55 00

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (UK) - Spoza UE

Sharon Lynn


Charlotte Camilleri


Agencja Norm Żywnościowych

FOSS House Peasholme
Gree, Jork, YO1 7PR, Anglia, Zjednoczone Królestwo
Dane kontaktowe krajowego punktu kontaktowego ds. Irlandii Północnej można znaleźć poniżej:

Krajowy punkt kontaktowy ds. Irlandii Północnej
Contact Details

Nr tel.: +44 7977 292 262REPUBLIKA MACEDONII PÓŁNOCNEJ - Kraj kandydujący

Svetlana TOMESKA MICKOVA, DVM

Kierownik działu

Departament UE i Współpracy Międzynarodowej Agencja
ds. Żywności i Weterynarii
III Makedonska brigade 20

Budynek tabak dla Macedonii, 1000 Skopje
REPUBLIKA MACEDONII

Jasmin Hadji Wasilev

Kierownik działu

Dział ds. Legislacji UE i
Departament Integracji Europejskiej ds. Współpracy UE i Międzynarodowej Agencji
ds. Żywności i Weterynarii
III Makedonska brigada 20

1000 Skopje
REPUBLIKA MACEDONII

Contact Details

Nr tel.:   +389 2 2457 895 ekstraktu. 120
Faks:  +389 2 2457 871 wyd. 147
Mob: +389 70 409 430
Tel. +389 2 2457 895 ext.128 Faks.
+389 2 2457 893 ext.147 Mob:
+389 70 40 94 34

CZARNOGÓRA (ME) - Kraj kandydujący

Mirjana Lekic

Punkt kontaktowy EFSA w Czarnogórze

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Spraw Weterynaryjnych i Fitosanitarnych

Serdara Jola Piletica nr 26, 81000 Podgorica MONTENEGRO

Contact Details

Nr tel.:  +382 20 201 945