Wykaz krajowych punktów kontaktowych BTSF

Krajowe punkty kontaktowe ds. BTSF są wyznaczane przez państwa członkowskie UE i ponad 80 państw spoza UE w celu koordynowania uczestnictwa w BTSF i nawiązywania kontaktów ze służbami Komisji i wykonawcami. Pracownicy właściwych organów z tych państw zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach BTSF powinni skontaktować się ze swoim krajowym punktem kontaktowym ds. BTSF.

Inne zainteresowane strony z państw spoza UE powinny zwracać się do odpowiedniego wykonawcy odpowiedzialnego za działanie, w którym chcą uczestniczyć.

Pełną listę KPK BTSF można przeglądać, klikając jeden z dwóch poniższych linków, w zależności od wybranego przez Ciebie formatu.


Aby szybko znaleźć KPK BTSF z danego kraju, wpisz nazwę kraju w polu wyszukiwania poniżej i naciśnij ustawienia Zapisz.


Wyszukaj w zakładce Lista KPK z opcjami listy

Jeżeli na liście pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowe dane, prosimy o zapoznanie się z nami pod adresem HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Państwo: [[Państwo]]
Stan na:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 1/12/2023
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
POLSKA (PL) - Państwo członkowskie UE

Pani Agnieszka Maćków, DVM

Biuro UE i Współpracy Zagranicznej

Główny Inspektorat Weterynarii

Ulica Wspólna 30, 00-930 Warszawa POLSKA


Agnieszka Szczepańska-Gendek

Mateusz Lubański


Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia/Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Główny Inspektorat Sanitarny/Główny Inspektorat Sanitarny

ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa/65 St. Targowa, 03-729 POLSKA Warszawska

Contact Details

Nr tel.: +48 22 623 18 51

Nr tel.: +48 22 34 53 446
W PORTUGALII (PT) - Państwo członkowskie UE

Dyrekcja Generalna ds. Żywności i Weterynarii

Campo Grande 50, 1770-093 Lisboa PORTUGALIA

Contact Details

Nr tel.: +351213239584 Tel.:
+351 213 239 500

W RUMUNII (RO) - Państwo członkowskie UE

Alecsandra Dida Cozachievici
Elena Dragomir


Urząd ds. bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego oraz bezpieczeństwa żywności

Piata Presei Libere, nr 1, D1, 1 okręg, 013701 Bukareszt RUMUNIA

Contact Details

Nr tel.:  +40372 184 976 Faks:
+40372 184 993

SŁOWACJA (SK) - Państwo członkowskie UE

ING David Belás

Przemienna:

ING. Iubica Hózová

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Dobrovicova 12, 812 66 Bratysława SŁOWACJA

Contact Details

Nr tel.: +421 2 59 266 556

Nr tel.: +421 2 59 266 564

SŁOWENIA (SI) - Państwo członkowskie UE

Suzana Marolt

Administracja Republiki Słowenii ds. Bezpieczeństwa Żywności, Sektora Weterynaryjnego i Ochrony Roślin

Dunajska cesta 22, 1000 Lublana SŁOWENIA

Contact Details

Nr tel.:  +386 1 300 13 00 Faks:
+386 1 300 13 56

HISZPANIA (ES) - Państwo członkowskie UE

DĻ. Paloma Cervera Lucini

Subdirectora Gral. De Coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial. AESAN

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
c/Alcalá 56 (despacho 444) 28014 HISZPANIA Madrytu

Luis José Romero González

Poddyrektor Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria (obszar rolnictwa)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

C/Almagro 33, 2ļ planta, 28010 Madryt HISZPANIA

Contact Details

Nr tel.: +34 91 338 0496 Faks:
+34 91 338 0238
Nr tel.:  +34 91 347 83 51 Faks:
+34 91 347 82 99

SZWECJA (SE) - Państwo członkowskie UE

Johanna Heldén

Krajowa Agencja ds. Żywności

Ramka 622, 751 26 Uppsala SZWECJA

Contact Details

Nr tel.: +46 18 17 55 00

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (UK) - Spoza UE

Sharon Lynn


Charlotte Camilleri


Agencja Norm Żywnościowych

FOSS House Peasholme
Gree, Jork, YO1 7PR, Anglia, Wielka Brytania
Dane kontaktowe KPK Irlandii Północnej można znaleźć poniżej:

KPK Irlandia Północna
Contact Details

Nr tel.: +44 7977 292 262REPUBLIKA MACEDONII PÓŁNOCNEJ - Kraj kandydujący

Svetlana TOMESKA MICKOVA, DVM

Kierownik działu

EU and International Cooperation Department
Food and Veterinary Agency
III Makedonska Brigade 20

Tabak macedoński, 1000 Skopje
REPUBLIKA NORTH MACEDONII

Contact Details

Nr tel.:   +389 2 2457 895 ekstraktów. 120
Faks:  +389 2 2457 871 ekstraktów. 147
Mob: +389 70 409 430

CZARNOGÓRA (ME) - Kraj kandydujący

Mirjana Lekic

Punkt kontaktowy EFSA w Czarnogórze

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Administracja Bezpieczeństwa Żywności, Spraw Weterynaryjnych i Fitosanitarnych

Serdara Jola Piletica nr 26, 81000 Podgorica MONTENEGRO

Contact Details

Nr tel.:  +382 20 201 945