BTSF valstu kontaktpunktu saraksts

BTSF valstu kontaktpunktus (BTSF VKP) izraugās ES dalībvalstis un vairāk nekā 80 trešās valstis, lai koordinētu BTSF dalību un sadarbotos ar Komisijas dienestiem un darbuzņēmējiem. Kompetento iestāžu darbiniekiem no šīm valstīm, kas ir ieinteresētas piedalīties BTSF apmācībā, būtu jāsazinās ar savu BTSF VKP.

Citām ieinteresētajām personām no trešām valstīm būtu jāatsaucas uz attiecīgo līgumslēdzēju, kas atbild par darbību, kurā tās vēlas piedalīties.

Pilnu BTSF VKP sarakstu varat apskatīt, noklikšķinot uz vienas no divām turpmāk norādītajām saitēm atkarībā no izvēlētā formāta.


Lai ātri atrastu BTSF VKP no konkrētas valsts, zemāk redzamajā meklēšanas lodziņā ievadiet valsts nosaukumu un nospiediet iestatījumus “Saglabāt”.


Cilnē “VKP saraksts” meklēt ar opcijām “Skatīt sarakstu”

Ja sarakstā atrodat nepareizu informāciju, dariet mums zināmu HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Valsts: [[Valsts]]
Stāvoklis: [[Statuss]]

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 1/12/2023
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
POLIJĀ (POLISKI) - ES dalībvalsts

Agnieszka Maćków, DVM

ES un Ārvalstu sadarbības birojs

Galvenā veterinārā inspekcija

Wspólna iela 30, 00–930 Warszawa POLAND


Agnieszka Szczepańska-Gendek

Mateusz Lubański


Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia/Pārtikas un uztura nekaitīguma departaments

Główny Inspektorat Sanitarny/galvenā sanitārā inspekcija

UL. Targowa 65, 03–729 Warszawa/65 Targowa St, 03–729 Varšava POLIJA

Contact Details

Tālr.: + 48 22 623 18 51

Tālr: + 48 22 34 53 446
PORTUGĀLE (PT) - ES dalībvalsts

Pārtikas un veterinārijas ģenerāldirektorāts

Campo Grande 50, 1770–093 Lisboa PORTUGAL

Contact Details

Tālr.: + 351213239584 Tālr.:
+ 351 213 239 500

RUMĀNIJA (RO) - ES dalībvalsts

Alecsandra Dida Cozachievici kundze
Elena Dragomir kundze


Valsts Sanitārā, veterinārā un pārtikas nekaitīguma iestāde

Piata Presei Libere, Nr. 1, D1, 1 rajons, 013701 Bukareste RUMĀNIJA

Contact Details

Tālr:  + 40372 184 976 Fakss:
+ 40372 184 993

SLOVĀKIJA (SK) - ES dalībvalsts

ING. David Belás

Pārmaiņus:

ING.bica Hózová

Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrija, SR Pārtikas nekaitīguma un uztura departaments

Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava SLOVAKIA

Contact Details

Tālr: + 421 2 59 266 556

Tālr: + 421 2 59 266 564

SLOVĒNIJA (SI) - ES dalībvalsts

Suzana Marolt kundze

Slovēnijas Republikas Pārtikas nekaitīguma, veterinārijas un augu aizsardzības administrācija

Dunajska cesta 22, 1000 Ljublana SLOVENIA

Contact Details

Tālr:  + 386 1 300 13 00 Fakss:
+ 386 1 300 13 56

SPĀNIJA (ES) - ES dalībvalsts

DΎ. Paloma Cervera Lucini

Subdirectora Gral. De Coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial. AESAN

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
c/Alcalá 56 (despacho 444) 28014 Madrid SPAIN

Luiss José Romero González

Apakšdirektors Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria (Lauksaimniecības apgabals)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

C/Almagro 33, 2ύ planta, 28010 Madrides SPĀNIJA

Contact Details

Tālr: + 34 91 338 0496 Fakss:
+ 34 91 338 0238
Tālr:  + 34 91 347 83 51 Fakss:
+ 34 91 347 82 99

ZVIEDRIJA (SE) - ES dalībvalsts

Johanna Heldén kundze

Valsts pārtikas aģentūra

Aile 622, 751 26 Upsalas ZVIEDRIJA

Contact Details

Tālr: + 46 18 17 55 00

APVIENOTĀ KARALISTE (UK) - Ārpus ES

Sharon Lynn kdze


Charlotte Camilleri


Pārtikas standartu aģentūra

FOSS House Peasholme
Gree, York, YO1 7PR, Anglija, Apvienotā Karaliste
Lai uzzinātu Ziemeļīrijas VKP kontaktinformāciju, noklikšķiniet zemāk:

Ziemeļīrijas NCP
Contact Details

Tālr: + 44 7977 292 262ZIEMEĻMAĶEDONIJAS REPUBLIKA - Kandidātvalsts

Svetlana TOMESKA MICKOVA, DVM

Nodaļas vadītājs

ES un Starptautiskās sadarbības departaments
Pārtikas un veterinārā aģentūra
III Makedonska brigade 20

Maķedonijas cilnes ēka, 1000 Skopje
REPUBLIC of NORTH MACEDONIA

Contact Details

Tālr:   + 389 2 2457 895 ext. 120
Fakss:  + 389 2 2457 871 ext. 147
Mob: + 389 70 409 430

MELNKALNE (ME) - Kandidātvalsts

Mirjana Lekic kundze

EFSA kontaktpunkts Melnkalnē

Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrija Pārtikas nekaitīguma, veterināro un fitosanitāro lietu
pārvalde

Serdara Jola Piletica no. 26, 81000 Podgorica MONTENEGRO

Contact Details

Tālr:  + 382 20 201 945