Popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF-a

Nacionalne kontaktne točke za BTSF određuju države članice EU-a i više od 80 zemalja izvan EU-a za koordinaciju sudjelovanja BTSF-a i povezivanje sa službama Komisije i izvođačima. Osoblje nadležnih tijela iz tih zemalja koje je zainteresirano za sudjelovanje u osposobljavanju u okviru BTSF-a trebalo bi kontaktirati sa svojim NCP-om za BTSF.

Druge zainteresirane strane iz trećih zemalja trebale bi se obratiti relevantnom ugovaratelju odgovornom za aktivnost u kojoj žele sudjelovati.

Potpuni popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF- a možete pregledati klikom na jednu od dvije poveznice u nastavku, ovisno o odabranom formatu.


Kako biste brzo pronašli NCP za BTSF iz određene zemlje, unesite ime zemlje u okvir za pretraživanje u nastavku i pritisnite postavke Spremi.


Pretražite karticu Popis nacionalnih kontaktnih točaka s opcijama prikaza popisa

Ako uočite bilo kakve netočne podatke na popisu, obavijestite nas na HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Zemlja: [[Zemlja]]
Status:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 21/05/2024
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
POLJSKA (PL) - Država članica EU-a

Gđa Agnieszka Maćków, DVM

Ured EU-a i vanjske suradnje

Opći veterinarski inspektorat

Ulica Wspólna 30, 00 – 930 Warszawa POLJSKA


Agnieszka Szczepańska-Gendek

Mateusz Lubański


Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia/Odjel za sigurnost hrane i prehrane

Główny Inspektorat Sanitarny/glavni sanitarni inspektorat

UL. Targowa 65, 03 – 729 Warszawa/65 Targowa St, 03 – 729 Varšava POLJSKA

Contact Details

Tel.: + 48 22 623 18 51

Tel.: + 48 22 34 53 446
PORTUGAL (PT) - Država članica EU-a

Opća uprava za hranu i veterinarstvo

Campo Grande 50, 1770 – 093 Lisboa PORTUGAL

Contact Details

Tel.: + 351213239584 Tel.:
+ 351 213 239 500

RUMUNJSKA (RO) - Država članica EU-a

Gđa Alecsandra Dida Cozachievici
gđa Elena Dragomir


Nacionalno sanitarno tijelo za veterinarstvo i sigurnost hrane

Piata Presei Libere, br. 1, D1, 1 okrug, 013701 Bukurešt RUMUNJSKA

Contact Details

Tel.:  + 40372 184 976 Telefaks:
+ 40372 184 993

SLOVAČKA (SK) - Država članica EU-a

ING. David Belás

Naizmjence:

ING. φubica Hózová

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Odjel za sigurnost hrane i prehranu

Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava SLOVAČKA

Contact Details

Tel.: + 421 2 59 266 556

Tel.: + 421 2 59 266 564

SLOVENIA (SI)
SLOVENIA (SI)
- Država članica EU-a

Gđa Suzana Marolt

Uprava Republike Slovenije za sigurnost hrane, veterinarski sektor i zaštitu bilja

Dunajska cesta 22, 1000 Ljublana SLOVENIA

Contact Details

Tel.:  + 386 1 300 13 00 Telefaks:
+ 386 1 300 13 56

ŠPANJOLSKA (ES) - Država članica EU-a

DA. Paloma Cervera Lucini

Poddirektor Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
c/Alcalá 56 (despacho 444) 28014 Madrid SPAIN

D. José Luis Saéz Llorente

Poddirektor Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
c/Almagro 33, 2a planta, 28010 Madrid SPAIN

Contact Details

Tel.: + 34 91 338 0496 Telefaks:
+ 34 91 338 0238
Tel.:  + 34 91 347 40 60 Telefaks:
+ 34 91 347 82 99

ŠVEDSKA (SE) - Država članica EU-a

Sattari Annie Sattari

Nacionalna agencija za hranu

Polje 622, 751 26 Uppsala SWEDEN

Contact Details

Tel: + 46 18 17 55 00

UJEDINJENA KRALJEVINA (UK) - Treća zemlja

Gđa Sharon Lynn


Charlotte Camilleri


Agencija za prehrambene standarde

FOSS House
Peasholme Gree, York, YO1 7PR, Engleska Ujedinjena Kraljevina
Za podatke za kontakt NKT-a Sjeverna Irska kliknite u nastavku:

NKS Sjeverna Irska
Contact Details

Tel.: + 44 7977 292 262REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA - Država kandidatkinja

Gđa Svetlana TOMESKA MICKOVA, DVM

Načelnik odjela

Odjel EU-a i međunarodne suradnje Agencija
za hranu i
veterinarstvo III. brigada Makedonska brigada

Makedonijska zgrada tabak,
REPUBLIKA DRŽAVA Skopje MACEDONIA

Jasmin Hadji Vasilev

Načelnik odjela

Odjel za zakonodavstvo EU-a i europsku integraciju,
Odjel za EU i međunarodnu suradnju, Agencija
za hranu i veterinarstvo
III Makedonska brigada 20

1000 Skopje
REPUBLIKA DRŽAVE MACEDONIJE

Contact Details

Tel.:   + 389 2 2457 895 ekstrakta. 120
Telefaks:  + 389 2 2457 871 ekstrakta. 147
Mob: + 389 70 409 430
Tel. + 389 2 2457 895 ext.128 Faks.
+ 389 2 2457 893 ext.147 Mob:
+ 389 70 40 94 34

CRNA GORA (ME) - Država kandidatkinja

Gđa Mirjana Lekić

Kontaktna točka EFSA-e u Crnoj Gori

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja,
Uprava za sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna pitanja

Serdara Jola Piletica br. 26, 81000 Podgorica MONTENEGRO

Contact Details

Tel.:  + 382 20 201 945