Popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF-a

Nacionalne kontaktne točke za BTSF određuju države članice EU-a i više od 80 zemalja izvan EU-a za koordinaciju sudjelovanja BTSF-a i povezivanje sa službama Komisije i izvođačima. Osoblje nadležnih tijela iz tih zemalja koje je zainteresirano za sudjelovanje u osposobljavanju u okviru BTSF-a trebalo bi kontaktirati sa svojim NCP-om za BTSF.

Druge zainteresirane strane iz trećih zemalja trebale bi se obratiti relevantnom ugovaratelju odgovornom za aktivnost u kojoj žele sudjelovati.

Potpuni popis nacionalnih kontaktnih točaka BTSF- a možete pregledati klikom na jednu od dvije poveznice u nastavku, ovisno o odabranom formatu.


Kako biste brzo pronašli NCP za BTSF iz određene zemlje, unesite ime zemlje u okvir za pretraživanje u nastavku i pritisnite postavke Spremi.


Pretražite karticu Popis nacionalnih kontaktnih točaka s opcijama prikaza popisa

Ako uočite bilo kakve netočne podatke na popisu, obavijestite nas na HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Zemlja: [[Zemlja]]
Status:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 1/12/2023
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
POLJSKA (PL) - Država članica EU-a

Gđa Agnieszka Maćków, DVM

Ured za suradnju EU-a i vanjskih poslova

Opći veterinarski inspektorat

Wspólna ulica 30, 00 – 930 Warszawa POLJSKA


Agnieszka Szczepańska-Gendek

Mateusz Lubański


Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia/Odjel za sigurnost hrane i prehrane

Główny Inspektorat Sanitarny/glavni sanitarni inspektorat

UL. Targowa 65, 03 – 799, Warszawa/65 Targowa St, 03 – 799. Varšava POLJSKA

Contact Details

Tel.: + 48 22 623 18 51

Tel: + 48 22 34 53 446
PORTUGAL (PT) - Država članica EU-a

Glavna uprava za hranu i veterinarstvo

Campo Grande 50, 1770 – 093 Lisboa PORTUGAL

Contact Details

Tel.: + 351213239584 tel.:
+ 351 213 239 500

RUMUNJSKA (RO) - Država članica EU-a

Gđa Alecsandra Dida Cozachievici
gđa Elena Dragomir


Nacionalno sanitarno tijelo za veterinarstvo i sigurnost hrane

Piata Presei Libere, br. 1, D1, 1 okrug, 013701 Bukurešt ROMANIA

Contact Details

Tel:  + 40372 184 976 Faks:
+ 40372 184 993

SLOVAČKA (SK) - Država članica EU-a

ING. David Belás

Naizmjenično:

ING. Пubica Hózová

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Odjel za sigurnost hrane i prehranu

Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava SLOVAČKA

Contact Details

Tel: + 421 2 59 266 556

Tel: + 421 2 59 266 564

NIZOZEMSKA (NL) - Država članica EU-a

Gđa Suzana Marolt

Uprava Republike Slovenije za sigurnost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja

Dunajska cesta 22, 1000 Ljublana SLOVENIA

Contact Details

Tel:  + 386 1 300 13 00 Faks:
+ 386 1 300 13 56

ŠPANJOLSKA (ES) - Država članica EU-a

D.D. Paloma Cervera Lucini

Poddirektorica Gral. De Coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial. AESAN

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
c/Alcalá 56 (despacho 444) 28014 Madrid ŠPAIN

Luis José Romero González

Poddirektor Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria (područje poljoprivrede)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

C/Almagro 33, 2θ planta, 28010 Madrid ŠPAIN

Contact Details

Tel: + 34 91 338 0496 Faks:
+ 34 91 338 0238
Tel:  + 34 91 347 83 51 Telefaks:
+ 34 91 347 82 99

ŠVEDSKA (SE) - Država članica EU-a

Gđa Johanna Heldén

Nacionalna agencija za hranu

Polje 622., 751 26 Uppsala ŠVEDSKA

Contact Details

Tel: + 46 18 17 55 00

UJEDINJENA KRALJEVINA (UK) - Treća zemlja

Gđa Sharon Lynn


Charlotte Camilleri


Agencija za prehrambene standarde

FOSS House
Peasholme Gree, York, YO1 7PR, Engleska Ujedinjena Kraljevina
Za podatke za kontakt NKT-a u Sjevernoj Irskoj kliknite u nastavku:

NKT Sjeverna Irska
Contact Details

Tel: + 44 7977 292 262REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA - Država kandidatkinja

Gđa Svetlana TOMESKA MICKOVA, DVM

Načelnik odjela

Odjel za
hranu i veterinarstvo EU-a i Međunarodne suradnje
III. Makedonska brigada 20

Zgrada tabak za Makedoniju, 1000 Skopje
REPUBLIKE NE MACEDONIJE

Contact Details

Tel:   + 389 2 2457 895 ekstrakt
Faks:  + 389 2 2457 871 ekstrakt 147
Mob: + 389 70 409 430

CRNA GORA (MIŠLJENJE) - Država kandidatkinja

Gđa Mirjana Lekic

Kontaktna točka EFSA-e u Crnoj Gori

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Uprava za sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna pitanja

Serdara Jola Piletica br. 26, 81000 Podgorica MONTENEGRO

Contact Details

Tel:  + 382 20 201 945