Liste over nationale kontaktpunkter for BTSF

De nationale BTSF-kontaktpunkter ( BTSF NCP'er) udpeges af EU-medlemsstaterne og over 80 lande uden for EU til at koordinere BTSF-deltagelse og samarbejde med Kommissionens tjenestegrene og kontrahenter. Personale fra de kompetente myndigheder fra disse lande, der er interesserede i at deltage i BTSF-uddannelse, bør kontakte deres nationale kontaktpunkt for BTSF.

Andre interesserede parter fra lande uden for EU bør henvise til den relevante kontrahent, der er ansvarlig for den aktivitet, de ønsker at deltage i.

Du kan se hele BTSF-listen over nationale kontaktpunkter ved at klikke på et af de to links nedenfor afhængigt af, hvilket format du har valgt.


For hurtigt at finde det nationale kontaktpunkt for BTSF fra et bestemt land skal du indtaste landets navn i søgefeltet nedenfor og trykke på Gem indstillinger.


Søg i fanebladet med visningsliste

Hvis du finder ukorrekte oplysninger på listen, bedes du kontakte os på HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Land: [[Land]]
Status:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 1/12/2023
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
POLEN (PL) - EU-medlemsstat

Agnieszka Maćków, DVM

Kontoret for samarbejde med tredjelande

Det almindelige veterinærinspektorat

Wspólna gade 30, 00-930 Warszawa POLEN


Agnieszka Szczepańska-Gendek

Mateusz Lubański


Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia/Department of Food and Nutrition Safety

Główny Inspektorat Sanitarny/Hovedsundhedsinspektorat

UL. Targowa 65, 03-729 Warszawa/65 Targowa St, 03-729 Warszawa POLEN

Contact Details

Tlf.: + 48 22 623 18 51

Tlf.: + 48 22 34 53 446
PORTUGAL (PT) - EU-medlemsstat

Generaldirektoratet for fødevarer og veterinærspørgsmål

Campo Grande 50, 1770-093 Lisboa PORTUGAL

Contact Details

Tlf.: + 351 213 239 584 Tlf.:
+ 351 213 239 500

RUMÆNIEN (RO) - EU-medlemsstat

Alecsandra Dida Cozacvici
Elena Dragomir


Den nationale myndighed for sundhed, dyresundhed og fødevaresikkerhed

Piata Presei Libere, nr. 1, D1, 1 distriktet, 013701 Bukarest RUMÆNIEN

Contact Details

Tlf.:  + 40372 184 976 fax:
+ 40372 184 993

ØSTRIG (AT) 329,0 - EU-medlemsstat

ING. David Belás

Skiftevis:

ING. "Ubica Hózová"

Ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter SR's afdeling for fødevaresikkerhed og ernæring

Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava SLOVAKIET

Contact Details

Tlf.: + 421 2 59 266 556

Tlf.: + 421 2 59 266 564

SLOVENIEN (SI) - EU-medlemsstat

Suzana Marolt

Republikken Sloveniens administration for fødevaresikkerhed, veterinærsektoren og plantebeskyttelse

Dunajska cesta 22, 1000 Ljublana SLOVENIEN

Contact Details

Tlf.:  + 386 1 300 13 00 fax:
+ 386 1 300 13 56

TJEKKIET (CZ) - EU-medlemsstat

DAGS DATO. Paloma Cervera Lucini

Underdirektør Gral. De Coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial. AESAN

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
c/Alcalá 56 (despacho 444) 28014 Madrid SPANIEN

Luis José Romero González

Underdirektør Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

c/Almagro 33, 2and planta, 28010 Madrid SPANIEN

Contact Details

Tlf.: + 34 91 338 0496 fax:
+ 34 91 338 0238
Tlf.:  + 34 91 347 83 51 fax:
+ 34 91 347 82 99

RUMÆNIEN (RO) - EU-medlemsstat

Johanna Heldén

Det nationale fødevareagentur

Rubrik 622, 751 26 Uppsala SVERIGE

Contact Details

Tlf.: + 46 18 17 55 00

DET FORENEDE KONGERIGE (UK) - Ikke EU

Sharon Lynn


Charlotte Camilleri


Agenturet for fødevarestandarder

FOSS House
Peasholme Gree, York, YO1 7PR, England UK
Du kan finde kontaktoplysninger på det nationale kontaktpunkt for Nordirland ved at klikke på nedenfor:

Det nationale kontaktpunkt for Nordirland
Contact Details

Tlf.: + 44 7977 292 262REPUBLIKKEN NORDMAKEDONIEN - Ansøger-land

Svetlana TOMESKA MICKOVA, DVM

Afdelingschef

Afdelingen for EU-samarbejde og internationalt samarbejde,
Fødevare- og Veterinærkontoret
III Makedonska brigade 20

Makedoniens tabakbygning, Skopje
REPUBLIK NORTH MACEDONIEN 1000

Contact Details

Tlf.:   + 389 2 2457 895 ekstrakt 120
fax:  + 389 2 2457 871 ekstrakt 147
mob: + 389 70 409 430

MONTENEGRO (MIG) - Ansøger-land

Mirjana Lekic

EFSA's kontaktpunkt i Montenegro

Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Administrationen for Fødevaresikkerhed, Veterinær- og Plantesundhedsanliggender

Serdara Jola Piletica nr. 26, 81000 Podgorica MONTENEGRO

Contact Details

Tlf.:  + 382 20 201 945