Seznam národních kontaktních míst BTSF

Národní kontaktní místa BTSF určí členské státy EU a více než 80 zemí mimo EU, aby koordinovaly účast BTSF a spolupracovaly s útvary Komise a dodavateli. Pracovníci příslušných orgánů z těchto zemí, kteří mají zájem účastnit se školení BTSF, by se měli obrátit na své národní kontaktní místo BTSF.

Ostatní zúčastněné strany ze zemí mimo EU by se měly obrátit na příslušného dodavatele odpovědného za činnost, jíž se chtějí účastnit.

Úplný seznam NCP BTSF si můžete zobrazit kliknutím na jeden ze dvou níže uvedených odkazů v závislosti na formátu, který si zvolíte.


Pro rychlé nalezení národního kontaktního místa BTSF z konkrétní země zadejte název země v rámečku níže a klikněte na Uložit nastavení.


Vyhledávání v záložce Seznam NCP s možnostmi zobrazení seznamu

Pokud v seznamu zjistíte nesprávné údaje, sdělte nám to na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Země: [[Země]]
Status:

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 21/05/2024
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
POLSKO (PL) - Členský stát EU

Paní Agnieszka Maćków, DVM

Úřad EU a zahraniční spolupráce

Generální veterinární inspekce

Ulice Wspólna 30, 00–930 Warszawa POLAND


Agnieszka Szczepańska-Gendeková

Mateusz Lubański


Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia/Odbor bezpečnosti potravin a výživy

Główny Inspektorat Sanitarny/Hlavní hygienická inspekce

UL. Targowa 65, 03–729 Warszawa/65 Targowa St, 03–729 Varšava POLSKO

Contact Details

Tel.: +48 22 623 18 51

Tel. č.: +48 22 34 53 446
PORTUGALSKO (PT) - Členský stát EU

Generální ředitelství pro potraviny a veterinární záležitosti

Campo Grande 50, 1770–0393 Lisboa PORTUGALSKO

Contact Details

Tel.: +351213239584 Tel.:
+351 213 239 500

RUMUNSKO (RO) - Členský stát EU

Paní Alecsandra Dida Cozachievici
paní Elena Dragomirová


Národní úřad pro veterinářství a bezpečnost potravin

Piata Presei Libere, č. 1, D1, 1 obvod, 013701 Bukurešť, RUMUNSKO

Contact Details

Tel. č.:  +40372 184 976 Fax:
+40372 184 993

SLOVENSKO (SK) - Členský stát EU

ING. David Belás

Alternant:

ING. Bubica Hózová

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova, odbor bezpečnosti potravin a výživy

Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava SLOVENSKO

Contact Details

Tel. č.: +421 2 59 266 556

Tel. č.: +421 2 59 266 564

SLOVINSKO (SI) - Členský stát EU

Paní Suzana Maroltová

Správa Republiky Slovinsko pro bezpečnost potravin, veterinární odvětví a ochranu rostlin

Dunajska cesta 22, 1000 Ljublana SLOVENIA

Contact Details

Tel. č.:  +386 1 300 13 00 Fax:
+386 1 300 13 56

ŠPANĚLSKO (ES) - Členský stát EU

DA Paloma Cervera Luciniová

Subředitel Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
c/Alcalá 56 (despacho 444) 28014 Madrid ŠPANĚLSKO

D. José Luis Saéz Llorente

Subředitel Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
c/Almagro 33, 2a planta, 28010 Madrid ŠPANĚLSKO

Contact Details

Tel. č.: +34 91 338 0496 Fax:
+34 91 338 0238
Tel. č.:  +34 91 347 40 60 Fax:
+34 91 347 82 99

ŠVÉDSKO (SE) - Členský stát EU

Annie Sattariová

Národní agentura pro potraviny

Rámeček 622, 751 26 Uppsala ŠVÉDSKO

Contact Details

Tel. č.: +46 18 17 55 00

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ (UK) - Nečlenské země EU

Paní Sharon Lynnová


Charlotte Camilleri


Agentura pro potravinové normy

FOSS House
Peasholme Gree, York, YO1 7PR, Anglie UK
Kontaktní údaje národního kontaktního místa Severního Irska naleznete níže:

NCP Severní Irsko
Contact Details

Tel. č.: +44 7977 292 262REPUBLIKA SEVERNÍ MAKEDONIE - Kandidátská země

Paní Svetlana TOMESKA MICKOVA, DVM

Ředitel odboru

Oddělení EU a mezinárodní spolupráce
Potravinová a veterinární agentura
III Makedonska brigade 20

Budova tabule Makedonie, 1000 Skopje
REPUBLIKA NORTH MAKEDONIE

Jasmin Hadji Vasilev

Ředitel oddělení

Oddělení právních předpisů EU a evropské integrace
Oddělení pro EU a mezinárodní spolupráci
Potravinová a veterinární agentura
III Makedonska brigada 20

1000 Skopje
REPUBLIKA NORTHSKÉ MAKEDONIE

Contact Details

Tel. č.:   +389 2 2457 895 ext. 120
Fax:  +389 2 2457 871 ext. 147
Mob: +389 70 409 430
Tel. +389 2 2457 895 ext.128 Fax.
+389 2 2457 893 ext.147 Mob:
+389 70 40 94 34

ČERNÁ HORA (ME) - Kandidátská země

Paní Mirjana Lekicová

Kontaktní místo EFSA v Černé Hoře

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova
Správa pro bezpečnost potravin, veterinární a rostlinolékařské záležitosti

Serdara Jola Piletica č. 26, 81000 Podgorica MONTENEGRO

Contact Details

Tel. č.:  +382 20 201 945