Списък на националните звена за контакт на BTSF

Националните звена за контакт на BTSF (НЗК на BTSF) се определят от държавите — членки на ЕС, и над 80 държави извън ЕС, които да координират участието на BTSF и да поддържат връзка със службите и изпълнителите на Комисията. Служителите на компетентните органи от тези държави, които проявяват интерес към участие в обучение по линия на BTSF, следва да се свържат със своите национални звена за контакт на BTSF.

Други заинтересовани страни от държави извън ЕС следва да посочват съответния изпълнител, отговорен за дейността, в която желаят да участват.

Можете да видите пълния списък с НЗК на BTSF, като щракнете върху една от двете връзки по-долу в зависимост от избрания от вас формат.


За да намерите бързо НЗК на BTSF от конкретна държава, въведете името на държавата в полето за търсене по-долу и натиснете Save настройки.


Търсене в раздел Списък на НЗК с опции за преглед на списъка

Ако откриете неточни данни в списъка, уведомете ни на адрес HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu


        
 
Държава: [[Държава]]
Състояние: [[Състояние]]

COUNTRY (SHORT CODE) - Membership Status
Last Update: 1/12/2023
NCP Details
e-mail address/es
Phone/Fax
ПОЛША (PL) - Държава — членка на ЕС

Г-жа Agnieszka Maćków, DVM

Служба на ЕС за външно сътрудничество

Общ ветеринарен инспекторат

Ул. „Wspólna“ № 30, 00—930 Warszawa POLAND


Агнешка Шчепаанска-Гендек

Матеуш Лубански


Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia/Department of Food and Nutrition Safety

Główny Inspektorat Sanitarny/Главен санитарен инспекторат

ул. Targowa 65, 03—729 Warszawa/65 Targowa St, 03—729 Варшава ПОЛША

Contact Details

Тел.: + 48 22 623 18 51

Тел: + 48 22 34 53 446
ПОРТУГАЛИЯ (PT) - Държава — членка на ЕС

Главна дирекция „Хранителна и ветеринарна медицина“

Campo Grande 50, 1770—093 Lisboa PORTUGAL

Contact Details

Тел.: + 351 213 239 584 тел.:
+ 351 213 239 500

РУМЪНИЯ (RO) - Държава — членка на ЕС

Г-жа Alecsandra Dida Cozdelivici
г-жа Elena Dragomir


Национален орган за санитарна, ветеринарна и хранителна безопасност

Piata Presei Libere, № 1, D1, 1 окръг, 013701 Букурещ РУМЪНИЯ

Contact Details

Тел:  + 40372 184 976 факс:
+ 40372 184 993

СЛОВАКИЯ — SK - Държава — членка на ЕС

ING. David Belás

Заместник:

ING. „ubica Hózová“

Министерство на земеделието и развитието на селските райони отдел „Безопасност на храните и хранене“

Добровичова 12, 812 66 Братислава СЛОВАКИЯ

Contact Details

Тел: + 421 2 59 266 556

Тел: + 421 2 59 266 564

СЛОВЕНИЯ (SI) - Държава — членка на ЕС

Г-жа Suzana Marolt

Администрацията на Република Словения по въпросите на безопасността на храните, ветеринарния сектор и растителната защита

Dunajska cesta 22, 1000 Ljublana SLOVENIA

Contact Details

Тел:  + 386 1 300 13 00 факс:
+ 386 1 300 13 56

ИСПАНИЯ (ES) - Държава — членка на ЕС

Д). Палома Сервера Лукини

Поддирекция Gral. De Coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial. AESAN

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
c/Alcalá 56 (despacho 444) 28014 Мадрид ИСПАНИЯ

Луис Хосе Ромеро Гонсалес

Поддиректор Adjunto de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria (Селскостопанска област)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

C/Almagro 33, 2-planta, 28010 Мадрид ИСПАНИЯ

Contact Details

Тел: + 34 91 338 0496 факс:
+ 34 91 338 0238
Тел:  + 34 91 347 83 51 факс:
+ 34 91 347 82 99

РУМЪНИЯ (RO) - Държава — членка на ЕС

Г-жа Йохана Хелдън

Националната агенция по храните

Клетка 622, 751 26 Uppsala SWEDEN

Contact Details

Тел: + 46 18 17 55 00

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО (UK) - Извън ЕС

Г-жа Sharon Lynn


Шарлот Камилери


Агенция за стандарти на храните

FOSS House
Peasholme Gree, Йорк, YO1 7PR, Англия, Обединено кралство
За данни за контакт с НЗК за Северна Ирландия, моля, щракнете по-долу:

НЗК Северна Ирландия
Contact Details

Тел: + 44 7977 292 262РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ - Държава кандидатка

Г-жа Светлана ТОМЕСКА МИКОВА, DVM

Ръководител на отдел

Отдел „ЕС и международно сътрудничество“ —
Хранителна и ветеринарна агенция
III Makedonska Brigade 20

Сграда „Македония“, 1000 Скопие
РЕПУБЛИКА NORTH MACEDONIA

Contact Details

Тел:   + 389 2 2457 895 екстр. 120
факс:  + 389 2 2457 871 екстр. 147
пълнеж: + 389 70 409 430

ЧЕРНА ГОРА (МЕН) - Държава кандидатка

Г-жа Миряна Лекич

Координационно звено на ЕОБХ в Черна гора

Министерство на земеделието и развитието на селските райони
Администрация за безопасност на храните, ветеринарни и фитосанитарни въпроси

Serdara Jola Piletica № 26, 81000 Podgorica MONTENEGRO

Contact Details

Тел:  + 382 20 201 945