Förteckning över nationella kontaktpunkter för BTSF

De nationella kontaktpunkterna för BTSF utses av EU:s medlemsstater och över 80 länder utanför EU för att samordna BTSF:s deltagande och samarbeta med kommissionens avdelningar och uppdragstagare. Personal vid behöriga myndigheter från dessa länder som är intresserade av att delta i BTSF-utbildning bör kontakta sin nationella kontaktpunkt för BTSF.

Andra berörda parter från länder utanför EU bör hänvisa till den relevanta entreprenör som ansvarar för den verksamhet som de vill delta i.

Du kan se hela BTSF NCP-listan genom att klicka på en av de två länkarna nedan beroende på vilket format du väljer.


För att snabbt hitta den nationella kontaktpunkten för BTSF från ett visst land, ange landets namn i sökrutan nedan och klicka på Spara inställningar.


Sök i fliken NCP-lista med alternativ för visningslista

Om du upptäcker felaktiga uppgifter i listan kan du meddela oss på HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

IRLAND (IE) - EU-medlemsstat

Noreen Galvin

DAFM HR-utbildning och utveckling (specialist)

Ministeriet för jordbruk, livsmedel och havsfrågor

Pavilion A, Grattan Business Park, Dublin Road,
Portlaoise, Co. Laois, R32 K857 IRLAND

Ruth Conefrey

Utbildning och efterlevnad

Myndigheten för livsmedelssäkerhet i Irland

The Exchange, George Dock, IFSC, D01 P2V6
Dublin 1 IRLAND

Contact Details

Tfn (växel): + 353 87 7394420

Tfn (växel): + 353 8 694 322 (direktlinje) Fax:
+ 353 1 8171264