Zoznam národných kontaktných miest BTSF

Národné kontaktné miesta BTSF (NKM BTSF) určujú členské štáty EÚ a viac ako 80 krajín mimo EÚ s cieľom koordinovať účasť BTSF a spolupracovať s útvarmi Komisie a dodávateľmi. Zamestnanci príslušných orgánov z týchto krajín, ktorí majú záujem zúčastniť sa na odbornej príprave BTSF, by sa mali obrátiť na svoje NKM BTSF.

Ostatné zainteresované strany z krajín mimo EÚ by sa mali obrátiť na príslušného dodávateľa zodpovedného za činnosť, na ktorej sa chcú zúčastniť.

Úplný zoznam NKM BTSF si môžete zobraziť kliknutím na jeden z dvoch odkazov uvedených nižšie v závislosti od formátu vášho výberu.


Ak chcete rýchlo nájsť NKM BTSF z konkrétnej krajiny, zadajte názov krajiny do políčka na vyhľadávanie a stlačte nastavenia Save (Uložiť).


Vyhľadávanie na karte Zoznam národných kontaktných miest s možnosťami Zobraziť zoznam

Ak zistíte nesprávne údaje v zozname, informujte nás na adrese HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

BELGICKO (BE) - Členský štát EÚ

Pani Noreen Galvin

DAFM Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov (špecialista)

Ministerstvo poľnohospodárstva, výživy a námorných záležitostí

Pavilion A, Grattan Business Park, Dublin Road,
Portlaoise, Co. Laois, R32 K857 IRELAND

Pani Ruth Conefrey

Odborná príprava a dodržiavanie predpisov

Úrad pre bezpečnosť potravín Írska

The Exchange, George’s Dock, IFSC, D01 P2V6
Dublin 1 IRELAND

Contact Details

Tel. číslo: + 353 87 7394420

Tel. číslo: + 353 8 694 322 (priama linka) Fax:
+ 353 1 8171264