Wykaz krajowych punktów kontaktowych BTSF

Krajowe punkty kontaktowe ds. BTSF są wyznaczane przez państwa członkowskie UE i ponad 80 państw spoza UE w celu koordynowania uczestnictwa w BTSF i nawiązywania kontaktów ze służbami Komisji i wykonawcami. Pracownicy właściwych organów z tych państw zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach BTSF powinni skontaktować się ze swoim krajowym punktem kontaktowym ds. BTSF.

Inne zainteresowane strony z państw spoza UE powinny zwracać się do odpowiedniego wykonawcy odpowiedzialnego za działanie, w którym chcą uczestniczyć.

Pełną listę KPK BTSF można przeglądać, klikając jeden z dwóch poniższych linków, w zależności od wybranego przez Ciebie formatu.


Aby szybko znaleźć KPK BTSF z danego kraju, wpisz nazwę kraju w polu wyszukiwania poniżej i naciśnij ustawienia Zapisz.


Wyszukaj w zakładce Lista KPK z opcjami listy

Jeżeli na liście pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowe dane, prosimy o zapoznanie się z nami pod adresem HaDEA-BTSF-ACADEMY-TEAM@ec.europa.eu

IRLANDIA (IE) - Państwo członkowskie UE

Pani Noreen Galvin

Uczenie się i rozwój zasobów ludzkich DAFM (specjalista)

Departament rolnictwa, żywności i gospodarki morskiej

Pawilon A, Grattan Business Park, Dublin Road,
Portlaoise, Co. Laois, R32 K857 IRLANDIA

Pani Ruth Conefrey

Szkolenia i zgodność z przepisami

Food Safety Authority of Ireland – Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w Irlandii

The Exchange, George’s Dock, IFSC, D01 P2V6
Dublin 1 IRLANDIA

Contact Details

Nr tel.: +353 87 7394420

Nr tel.: +353 8 694 322 (linia bezpośrednia) Faks:
+353 1 8171264